Utbildningar

 

Planering av Lean

2 dagar kurser - SEK 7 800

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   8-9 maj 2018

Se alla tillfällen
Kursnr 2316

Utbildningen är modul 3 i vår utbildning Leanledaren - Att införa Lean. För att skapa största möjliga smidighet i en verksamhet behöver verksamheten planeras. Vi kommer under utbildningen att arbeta med olika teoretiska modeller för att på bästa sätt kunna trimma in och optimera verksamheten. Just in Time, lagerstyrning etc ger ständiga förbättringar och bättre lönsamhet.Kursen kan givetvis läsas som en fristående kurs.Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till personer verksamma inom tillverkningsindustrin, tjänsteföretag eller offentlig verksamhet t ex sjukvård och som leder införandet av Lean i sin egen verksamhet.
Utbildningen är också lämplig för alla i en verksamhet, från beslutsfattare till produktionspersonal och som är delaktiga i produktions- och utvecklingsprocesser.

Förkunskaper

Grundkunskaper inom Lean t ex vår kurs Leanspelet (2308) eller kurs Värdeflödesanalys och verktyg för Lean (2315).

Syfte

Utbildnings syfte är att förmedla kunskap om olika teoretiska modeller för att på bästa sätt kunna trimma in och optimera verksamheter.

Innehåll

- Planering enligt Lean
- Heijunka - Utjämning av flöden och arbetsbördor
- Flöde - Line eller station
- Just in Time, JIT
- Kanban - Signaleringssystem i produktionen
- Lagerstyrning
- Dubbel ABC
- Behovsberäkningar
- Simulering av variation
- Mellanlagersimulering
- Theory of Constraints, TOC - Flaskhalsteori
- Kaizen - Ständiga förbättringar
- Six Sigma

Övrigt

Utbildningen är modul 3 i vår utbildning Leanledaren - Att införa Lean.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 7 800 Exkl. moms

2 dagar 

  • 8-9 maj 2018:08/5 - 09/5 2018:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 26-27 november 2018:26/11 - 27/11 2018:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsreglerna

För mer information om vår av- och ombokningsreglerna läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser