Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
Ok
 

Planering & utveckling av det offentliga rummet 2019

2 dagar Konferens i Stockholm

2-3 april 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Under två dagar får du ta del av hur du i planeringen kan ta hänsyn til intressekonflikter och även hur du kan behålla grönstruktur vid förtätning!

Det offentliga rummet är en viktig del av stadsplaneringen som ständigt behöver utvecklas i takt med ökad förtätning och med hänsyn till olika intressen.

Minskade utrymmen för nöjen och grönstruktur ställer stora krav på dig som arbetar med planering av en levande och attraktiv stadsmiljö i ett samhälle under utveckling.

Konferensen kommer fokusera på de utmaningar du dagligen ställs inför, bland annat hur du i planeringen gör avvägningar mellan olika intressekonflikter och behåller grönstruktur vid förtätning. Du får med dig verktyg för att skapa miljöer som lockar alla samhällsgrupper, fördjupar dina kunskaper inom samordning kring det offentliga rummet och får ta del av praktikfall för framgångsrik planering i städer av olika storlek med varierande förutsättningar.

Ta chansen att ta del av ny kunskap samt utbyta erfarenheter och nätverka med kollegor från stora delar av landet!

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Så skapar du framtidens stadsrum

 • Utforma socialt hållbara och inkluderande miljöer
 • Metoder för att skapa attraktiva mötesplatser
 • Framgångsfaktorer för levande offentliga rum
 • Så bibehåller du grönstrukturen vid förtätning
 • Planeringsverktyg för god organisation och samverkan

Dela sidan med dina vänner:

 • Bra med konkreta exempel från olika platser!

  Tidigare deltagare

 • Mycket bra blandning på föreläsare med röd tråd genom hela konferensen!

  Tidigare deltagare

Konferensen startar om

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Program

 • Registrering med kaffe & smörgås
 • Moderator Emina Kovacic inleder konferensen
 • Hur skapar du social hållbarhet i det offentliga rummet?
  • Så skapar du ett offentligt rum som blir inkluderande för alla samhällsgrupper
  • Framgångsrika arbetssätt – vad är viktigt att tänka på?

  Joakim Forsemalm, Fil Dr Etnologi, Radar Arkitektur & Planering

 • Så skapar vi attraktiva mötesplatser – lyckade metoder & praktikfall utifrån ett samverkansperspekti
  • Konkreta metoder för investeringar i det offentliga rummet
  • Vad är en attraktiv mötesplats?
  • Fungerande metoder och modeller för en bra samverkan mellan offentlig och privat sektor
  • Lyckade exempel från andra städer

  Marlene Hassel, BID-manager & kurssamordnare, Sveriges Centrumutvecklare

 • Lunch
 • Vuxenifiering av offentliga rummet – hur får vi in barnens perspektiv?
  • Konkreta tips och metoder för att involvera barn och unga i stadens utveckling
  • Strategier för ett offentligt rum med ungas perspektiv som utgångspunkt

  Fariba Daryani, strateg, Trafikkontoret Stockholms Stad

 • Lyckade investerings- & planläggningsstrategier i centrummiljöer

  Föreläsningen hålls på engelska

  • Konkreta metoder för investeringar i det offentliga rummet
  • En attraktiv stadsmiljö som understödjer den lokala handeln
  • Lär dig av framgångsrika arbetssätt från Danmark

  Representant, Vejle kommun

  Den danska staden Vejle har blivit känd i hela världen som en av 100 resilienta städer och är framstående inom stadsplanering. Kommunen har genomfört och planerar för stora satsningar på infrastruktur, grönstruktur och ytor för rekreation. Demokratiskt medborgarinflytande och klimatmedvetenhet är grundläggande för kommunens arbete med det offentliga rummet.

 • Eftermiddagskaffe
 • God organisation & samordning inom kommunen kring det offentliga rummet
  • Lyckade arbetssätt för samordning inom kommun
  • Framgångsfaktorer för effektiv organisation kring det offentliga rummet
  • Så skapar du en vinnande stadskärna – konkreta tips

  Jonas Sjölin, chef stadsmiljökontoret, Linköpings kommun

 • Hur påverkar vattendirektivet dagvattenhanteringen & det offentliga rummet?
  • Vilka är lagkraven och hur uppfyller vi dem?

  • Ny dagvattenstrategi ger en grönare stad

  Jonas Wenström, dagvattenstrateg, Nacka vatten och avfall

 • Framgångsrika metoder som gör det offentliga rummet levande på mindre orter
  • Torgutformning på mindre orter – erfarenheter och lärdomar
  • Metoder för nyttjande av befintliga tillgångar
  • Så anpassar du handlingen efter beställaren och följer upp under entreprenaden
  • Planering av det offentliga rummet i mindre städer – vad är viktigt att tänka på?


  Anders Eriksson, landskapsarkitekt LAR/MSA, WSP

 • Förmiddagskaffe
 • Förtätning kontra grönstruktur – metoder för att behålla grönstruktur när staden förtätas
  • Metoder för att behålla grönstruktur när staden förtätas
  • Värden att beakta vid förtätning
  • Att arbeta med ekosystemtjänster i olika skalor
  • Utmaningar med multifunktionella ytor

  Helene Littke, miljö- & samhällsplanerare, Ekologigruppen
  Tim Schnoor, ekolog, Ekologigruppen

 • Göteborgs 400-årsjubileum – planering & utformning med framtidsfokus
  • Att skapa framtidens offentliga rum
  • Erfarenheter från genomförda satsningar i stadsmiljön – lärdomar och framgångskoncept
  • Så gör vi Göteborg till en bättre plats – till jubileumsåret och långt därefter

  Sofia Berntsson, utvecklingsledare, Göteborg & Co

 • Moderator Emina Kovacic summerar & avslutar konferensen
 • Lunch för workshopens deltagare
 • Att hantera & anpassa planering efter olika intressen – så går du tillväga

  För att framgångsrikt utveckla ett attraktivt och levande offentligt rum finns det många aspekter att ta hänsyn till. Hur anpassar vi planeringen efter olika målgruppers krav och behov?

  Under workshopen får du lära dig hur du kan planera och säkerställa allmänna ytor som ger förutsättningar för socialt umgänge och aktivitet för olika målgrupper och som används effektivt alla tider på dygnet och säsonger på året.

  Vi går igenom:

  • Strukturering för samnyttjande av offentliga rum för att möta olika behov
  • Verktyg för kartläggning av barn och ungdomars behov och intressen
  • Metoder för utformning av jämställda allmänna ytor
  • Diskussion kring erfarenheter från och lärdomar av dialoger med ungdomars intressen kring stadsmiljön


  Workshopen leds av Mikael Franzén, strateg, stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun


  Mikael har arbetat som projektledare och strateg under lång tid och i olika organisationer. I sin roll som strateg har han använt ett antal verktyg för att kartlägga och skapa en samlad bild av behov hos många olika målgrupper. Resultatet av denna samlade bild kan effektivt användas för planering och utformning av offentliga ytor.

Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

2018-11-21 och 2019-02-08

6.550
SEK

2.950
SEK

2019-02-09 och 2019-03-08

7.350
SEK

3.350
SEK

2019-03-08

8.350
SEK

3.950
SEK

Relaterade utbildningar