Utbildningar

 

NYHET
PBL- Effektivare hantering av bygglovsprocesser & tillsynsärenden

2 dagar Konferens i Stockholm

23-24 januari 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

För dig som arbetar med bygglovsprocesser och tillsynshandläggning – lär dig att effektivisera din arbetsprocess!

Har du som så många andra som arbetar inom bygglov och tillsyn också svårt att få tiden att räcka till? Känner du att juridiken kan vara snårig ibland? Eller vill du bara lära dig mer om effektiva arbetssätt och nätverka med andra i branschen? I så fall är det här konferensen för dig!

Under denna tvådagarskonferens blandar vi framgångsrika exempel från kommuner runt om i Sverige med expertanföranden. Du får även fördjupa dig i aktuell juridik och rättsfall. Missa inte denna unika möjlighet till kompetensutveckling som effektiviserar ditt arbete med bygglovsprocesser och tillsynsärenden!

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Några av våra talare

Tommy Åström
tekniskt råd PBL, Mark- & miljööverdomstolen

Tommy kommer och talar om aktuella rättsfall och erfarenheter från Mark- och miljööverdomstolen.

Diana Zetterberg Rogers
advokat & ägare, LEXLAW

Diana tar upp det senaste inom PBL som påverkar dig.

Esther Looren De Jong
bygglovshandläggare, Eslövs kommun

Ester kommer och talar om tillsynshandläggande av ovårdade tomter, kolonilotter och förfallna byggnader och hur de skapade en effektiv och smidig process.

Johan Ledstedt
utbildare, YrkesAkademin YH

På temat: Så kan du effektivisera byggnadsnämndens arbete inom olika tillsynsområden.

Program

 • Registrering med kaffe & smörgås
 • Ann-Charlotte antar rollen som moderator på konferensen för femte året i rad. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med effektivisering av bygglovsprocesser och kommer under konferensen att guida oss mellan programpunkterna och hålla i frågestunderna. Ann-Charlotte arbetar som avdelningschef för bygglov och lantmäteri på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad och inleder konferensen med att berätta om vad hon och hennes kollegor arbetar med just nu.
  Moderator Ann-Charlotte Wedelsbäck inleder konferensen

  Ann-Charlotte antar rollen som moderator på konferensen för femte året i rad. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med effektivisering av bygglovsprocesser och kommer under konferensen att guida oss mellan programpunkterna och hålla i frågestunderna. Ann-Charlotte arbetar som avdelningschef för bygglov och lantmäteri på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad och inleder konferensen med att berätta om vad hon och hennes kollegor arbetar med just nu.

 • • Ta del av intressanta rättsfall från PBL• Vilka lagändringar är på gång i PBL?• Hur kan du förhålla dig till dessa i din yrkesroll?Diana Zetterberg Rogers, advokat & ägare, LEXLAW Diana är advokat med specialistkompetens inom PBL och har mångårig erfarenhet från både kommunalt arbete och som kursledare. Hon har bland annat arbetat med handläggning av tillsynsfrågor, tolkning av detaljplaner samt bygglovsansökningar och undervisar på Bygglovshandläggarutbildningens kurser i kontroll och tillsyn, kommunal förvaltning och bygglov.
  Ta del av de senaste inom PBL som påverkar dig

  • Ta del av intressanta rättsfall från PBL
  • Vilka lagändringar är på gång i PBL?
  • Hur kan du förhålla dig till dessa i din yrkesroll?

  Diana Zetterberg Rogers, advokat & ägare, LEXLAW Diana är advokat med specialistkompetens inom PBL och har mångårig erfarenhet från både kommunalt arbete och som kursledare. Hon har bland annat arbetat med handläggning av tillsynsfrågor, tolkning av detaljplaner samt bygglovsansökningar och undervisar på Bygglovshandläggarutbildningens kurser i kontroll och tillsyn, kommunal förvaltning och bygglov.

 • • Hur kommunicerar du med medborgaren så att du får in ärenden med kompletta handlingar?• Så arbetar Sollentuna kommun för att underlätta för medborgaren i bygglovsprocessen• 3 tips för ett bra bemötandeFirooz Azam, bygglovsarkitekt, Sollentuna kommun
  Så blir kommunikationen med medborgarna en nyckel i arbetet med bygglovsprocesser & tillsynsärenden

  • Hur kommunicerar du med medborgaren så att du får in ärenden med kompletta handlingar?
  • Så arbetar Sollentuna kommun för att underlätta för medborgaren i bygglovsprocessen
  • 3 tips för ett bra bemötande

  Firooz Azam, bygglovsarkitekt, Sollentuna kommun

 • Lunch
 • • Skydds- och varsamhetsbestämmelser – hur skiljer du på dessa?• Hur tillämpar du bestämmelserna av kulturhistoriska byggnader?• Så skyddar du byggnader med kulturvärdeAnnika Andersson, bebyggelseantikvarie, White arkitekterAnnika har lång erfarenhet av hantering av kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen, med anställningar inom såväl kommunal som privat verksamhet. Hon är numera anställd på White Arkitekter och har fokus på uppdrag kopplade till PBL för kommuner, länsstyrelser samt privata företag.
  Så kan du arbeta med kulturvärden & kulturmiljö i plan- & bygglagen

  • Skydds- och varsamhetsbestämmelser – hur skiljer du på dessa?
  • Hur tillämpar du bestämmelserna av kulturhistoriska byggnader?
  • Så skyddar du byggnader med kulturvärde

  Annika Andersson, bebyggelseantikvarie, White arkitekter
  Annika har lång erfarenhet av hantering av kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen, med anställningar inom såväl kommunal som privat verksamhet. Hon är numera anställd på White Arkitekter och har fokus på uppdrag kopplade till PBL för kommuner, länsstyrelser samt privata företag.

 • • Digitalisering som verktyg för en effektivare bygglovsprocess – hur gör du?• Så arbetar Örebro kommun med digitaliseringen i sin verksamhetsutveckling• Hur kan du arbeta med digitaliseringen för att få nöjdare kunder?Representanter från bygglovsavdelningen, Örebro kommun
  Så optimerar du din ärendehantering med hjälp av digitalisering

  • Digitalisering som verktyg för en effektivare bygglovsprocess – hur gör du?
  • Så arbetar Örebro kommun med digitaliseringen i sin verksamhetsutveckling
  • Hur kan du arbeta med digitaliseringen för att få nöjdare kunder?

  Representanter från bygglovsavdelningen, Örebro kommun

 • Eftermiddagskaffe
 • • Hur tolkar du rättsfallen på rätt sätt?• Praktiska exempel för hur rättsprocessen går till• Aktuella domar från MÖDTommy Åström, tekniskt råd PBL, Mark- & miljööverdomstolen
  Aktuella rättsfall & erfarenheter från Mark- & miljööverdomstolen

  • Hur tolkar du rättsfallen på rätt sätt?
  • Praktiska exempel för hur rättsprocessen går till
  • Aktuella domar från MÖD

  Tommy Åström, tekniskt råd PBL, Mark- & miljööverdomstolen

 • 9:00 – 10:00Så kan du effektivisera byggnadsnämndens arbete inom olika tillsynsområden• Kartläggning och effektivisering av processer för olika typer av tillsynsområden• Hur arbetar du med en tillsynsplan på bästa sätt? - Helhetsperspektiv, genomförande och uppföljning• Så kan du använda sanktionsavgifter som påtryckningsmedel vid rättelseJohan Ledstedt, utbildare, YrkesAkademin YH10:00 Förmiddagskaffe10:30 – 11:30Tillsynshandläggande av ovårdade tomter, kolonilotter & förfallna byggnader – så skapade vi en effektiv & smidig process• Hur avgör du vad som är bristfälligt underhåll?• Praktiska exempel från Eslövs kommun – så gjorde vi• Strategier för ett bra bemötande och tydlig kommunikationEsther Looren De Jong, bygglovshandläggare, Eslövs kommun
  Spår 1

  9:00 – 10:00

  Så kan du effektivisera byggnadsnämndens arbete inom olika tillsynsområden

  • Kartläggning och effektivisering av processer för olika typer av tillsynsområden
  • Hur arbetar du med en tillsynsplan på bästa sätt? - Helhetsperspektiv, genomförande och uppföljning
  • Så kan du använda sanktionsavgifter som påtryckningsmedel vid rättelse

  Johan Ledstedt, utbildare, YrkesAkademin YH

  10:00 Förmiddagskaffe

  10:30 – 11:30

  Tillsynshandläggande av ovårdade tomter, kolonilotter & förfallna byggnader – så skapade vi en effektiv & smidig process

  • Hur avgör du vad som är bristfälligt underhåll?
  • Praktiska exempel från Eslövs kommun – så gjorde vi
  • Strategier för ett bra bemötande och tydlig kommunikation

  Esther Looren De Jong, bygglovshandläggare, Eslövs kommun

 • 9:00 – 10:00Senaste rättspraxis för attefallsärenden • Så tolkar du begreppet ”friliggande” i ljuset av senaste rättspraxis – detaljplan, stadsplan samt byggnadslagen och byggnadsstadgan• Hur bör du gå tillväga vid attefallsåtgärder?Diana Zetterberg Rogers, advokat & ägare, LEXLAW10:00 Förmiddagskaffe 10:30 – 11:30Lär dig att hitta förbättringsområden i bygglovsprocessen för att enklare få in fullständiga handlingar• Hur kan du kartlägga och analysera förbättringsområden?• Så jobbar Helsingborgs stad för att få in fullständiga handlingarIngegerd Persson, bygglovschef, Helsingborgs stad
  Spår 2

  9:00 – 10:00

  Senaste rättspraxis för attefallsärenden

  • Så tolkar du begreppet ”friliggande” i ljuset av senaste rättspraxis – detaljplan, stadsplan samt byggnadslagen och byggnadsstadgan
  • Hur bör du gå tillväga vid attefallsåtgärder?

  Diana Zetterberg Rogers, advokat & ägare, LEXLAW

  10:00 Förmiddagskaffe

  10:30 – 11:30

  Lär dig att hitta förbättringsområden i bygglovsprocessen för att enklare få in fullständiga handlingar

  • Hur kan du kartlägga och analysera förbättringsområden?
  • Så jobbar Helsingborgs stad för att få in fullständiga handlingar

  Ingegerd Persson, bygglovschef, Helsingborgs stad

 • Moderator Ann-Charlotte Wedelsbäck summerar & avslutar konferensen
 • Lunch för workshopens deltagare
 • Konkreta arbetssätt & metoder för hur du effektiviserar ärendehantering & får in kompletta handlingar Att ha många ärenden som varierar i karaktär liggande på ditt bord samtidigt kan nästan kännas hopplöst och snårigt. Är ärendena dessutom inte kompletta blir de tillslut ett irritationsmoln. För att kunna arbeta mer effektivt är det därför viktigt att få till en struktur för att underlätta din arbetsbelastning.Under workshopen varvar vi kortare föreläsningar med gruppdiskussioner och praktiska övningar. Vi diskuterar arbetsprocessen och delar med oss av erfarenheter och idéer för att underlätta ärendehanteringen. Passa på att inspireras av hur andra arbetar, upptäck onödiga moment och bli mer effektiv i ditt arbete.Vi går igenom: • Tips och trix för att effektivisera ärendehanteringen• Hur du arbetar ikapp ärenden som blivit liggande• Metoder för att få in fullständiga ärenden från börjanWorkshopen leds av Esther Looren De Jong, bygglovshandläggare, Eslövs kommunEsther började sin karriär som fastighetsmäklare på Svenska Fastighetsförmedlingen, läste vidare till anläggningsingenjör och senare på CAS Värmdö gick hon utbildningen till bygglovshandläggare/byggnadsinspektör. Efter sin utbildning fick hon arbete på Höörs kommun, där hon arbetade ikapp alla liggande tillsynsärenden och blev senare rekryterad av Eslövs kommun, som hade tillsynen vilande på grund av tidsbrist.
  Workshop - separat bokningsbar

  Konkreta arbetssätt & metoder för hur du effektiviserar ärendehantering & får in kompletta handlingar

  Att ha många ärenden som varierar i karaktär liggande på ditt bord samtidigt kan nästan kännas hopplöst och snårigt. Är ärendena dessutom inte kompletta blir de tillslut ett irritationsmoln. För att kunna arbeta mer effektivt är det därför viktigt att få till en struktur för att underlätta din arbetsbelastning.

  Under workshopen varvar vi kortare föreläsningar med gruppdiskussioner och praktiska övningar. Vi diskuterar arbetsprocessen och delar med oss av erfarenheter och idéer för att underlätta ärendehanteringen. Passa på att inspireras av hur andra arbetar, upptäck onödiga moment och bli mer effektiv i ditt arbete.

  Vi går igenom:

  • Tips och trix för att effektivisera ärendehanteringen
  • Hur du arbetar ikapp ärenden som blivit liggande
  • Metoder för att få in fullständiga ärenden från början

  Workshopen leds av Esther Looren De Jong, bygglovshandläggare, Eslövs kommun

  Esther började sin karriär som fastighetsmäklare på Svenska Fastighetsförmedlingen, läste vidare till anläggningsingenjör och senare på CAS Värmdö gick hon utbildningen till bygglovshandläggare/byggnadsinspektör. Efter sin utbildning fick hon arbete på Höörs kommun, där hon arbetade ikapp alla liggande tillsynsärenden och blev senare rekryterad av Eslövs kommun, som hade tillsynen vilande på grund av tidsbrist.

Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

06.09.2018 och 16.11.2018

6.550
SEK

2.950
SEK

17.11.2018 och 14.12.2018

7.350
SEK

3.350
SEK

14.12.2018

8.350
SEK

3.950
SEK