Utbildningar

 

Partnering i praktiken

Pris: 5 000 SEK, 1 dag

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2210

Med gemensamma mål arbetar man tillsammans för byggherrens bästa - och med bred kompetens och erfarenheter kan ständiga förbättringar och alternativa lösningar uppnås. Byggherren får bättre valuta för sin investering, kunder blir nöjda och alla i partneringteamet tjänar mer pengar och tar mindre risker. Partnering handlar om kostnadseffektivitet genom teknisk samverkan.För att lyckas med samverkan och partnering krävs en satsning på utbildning och ett förändrat arbetssätt baserat öppenhet, tillit, förtroende och respekt. Samverkan i tidiga skeden bidrar till bättre specifikationer och förfrågningsunderlag. Resultatet får man i form av att man håller tider och budget till utlovad kvalitet utan tvister samt att man med gemensamma erfarenheter och kompetens kan arbeta med ständiga förbättringar och alternativa lösningar. Med den här utbildningen tar du steget vidare.

Deltagare

Byggherrar, entreprenörer, konsulter, projektledare, arkitekter och andra som vill arbeta i samverkan/partnering.

Förkunskaper

Inga särskilda krav.

Syfte

Att ge grundläggande kunskaper och förmedla erfarenheter av samverkan/partnering
- Byggherrar att komma igång med samverkan/partnering
- Entreprenörer att kunna börja offerera o genomföra partnering projekt
- Projektledare, konsulter, UE och andra att kunna arbeta o fungera i partnering team

För att lyckas krävs en förändrad kultur som kräver utbildning o kunskaper

Innehåll

 • Introduktion till Partnering
 • Vad krävs för framgång med samverkan/partnering
 • En vedertagen process
 • Svenska erfarenheter av Partnering
 • Vad kan vi förvänta oss av framtidens partnering
 • Utmaningar och möjligheter
 • LOU, lagen om offentlig upphandling
 • Byggherrens perspektiv och erfarenheter
 • Entreprenörens perspektiv och erfarenheter.
 • Partneringledarens arbetssätt i tidiga skeden och som coach i partnering projektet
 • Frågor och diskusioner
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 000 Exkl. moms

1 dagar 

  Av- och ombokningsregler

  För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

  Kan vi hjälpa dig?