Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Pannoperatör, kategori 1 - Kurs inför certifiering

Pris: 12 700 SEK, 3 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 9300

En nyhet med den av Arbetsmiljöverket nya utgivna föreskriften AFS 2017:3 “Användning och kontroll av trycksatta anordningar” är att myndigheten infört ett nytt krav på certifiering av pannoperatörer.Denna kurs är förberedande inför certifiering.Certifieringen innebär att man hos ett för uppgiften ackrediterat certifieringsorgan skall skriva ett skriftligt prov och visa att man har nödvändig teoretisk kunskap.Många operatörer kommer behöva kompletterande utbildning för att kunna klara av detta kunskapstest.

Deltagare

Kursen är för dig som har till arbetsuppgift att övervaka pannor i kategori 1 enligt AFS 2017:3.

Förkunskaper

Du bör ha viss erfarenhet av drift av pannor och hur olika typer av pannanläggningar är uppbyggda.

Syfte

Kursen tar upp de kunskapsbitar som Arbetsmiljöverket nämner i bilaga 2 avsnitt ”3 Färdigheter och Kunskap” för att ge en bra grund till kommande personcertifiering. När du examinerat kunskapen efter denna kurs, har du möjlighet att verka som pannoperatör för alla typer av pannor i Sverige där detta krav på personcertifiering införts (kategori 1,2 3 och 4).

Innehåll

Kursen tar upp alla de kunskapsområden som nämns för en kategori 1 operatör i AFS 2017:3.

 • Kunskaper om kraven för pannor i föreskriften
 • Grundkunskap kring termodynamik, fasomvandling och överhettning
 • Känna till enheter på tryck, temperatur, densitet, flöde etc. så att inga tolkningsmisstag vid avläsning av processparametrar skall kunna ske
 • Grundkunskap i olika pannanläggningars uppbyggnad
 • Risker vid drift av olika pannor, inkl start och stopp.
 • Vilka typer av säkerhetsutrustningar kan finnas och vad har de för uppgift
 • Hur skall en operatör hantera en nödsituation?
 • Vilka krav finns för olika former av övervakning
 • Vad skiljer olika typer av larm från varandra och hur skall de hnateras?
 • Hur fungerar en pannas styr- och reglersystem?
 • Vilka olika risker finns med de eldningsformer som kan förekomma
 • Vad är speciellt med en panna där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd efter tripp?

Information om skriftligt prov:

Därefter kan kandidaten genomföra tentamina hos valt certifieringsorgan vilken kandidaten bokar själv.

De olika certifieringsorganen RICE ( fd. SP) och Kiwa Sverige (fd. SWEDCERT) har schemalagda tentamens dagar på många platser i landet inklusive våra kursorter.

Certifieringsorganens dagar och datum finns på respektives hemsida eller bokar du per telefon

Certifieringsorganen tar normalt ca. 2000 SEK för tentamen.

Efter godkänt prov skall deltagaren själv göra ansökan till certifieringsorgan.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?