Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Påbyggnadsutbildning för utmärkningsansvariga

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4102

Utbildningen Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga ger dig kunskap om hur en god arbetsmiljö säkerställs bl a genom att ansvara för anordningar och rätta vägmärken på vägarbetsplatser. På varje arbetsplats skall det finnas en person som är ansvarig inför Vägverkets region för utmärkningen av vägarbetsplatsen. Denna person skall ha god kunskap i planläggning av en säker arbetsmiljö och användning av vägmärken och anordningar vid vägarbete samt ha befogenheter för uppgiften.

Deltagare

Personal som i någon form ansvarar för vägmärken och anordningar på en vägarbetsplats: projektörer, projektledare, byggledare, platschefer, arbetsledare, mätnings- och utsättningspersonal samt utmärkningsansvariga m fl. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsättes också ha denna utbildning eller motsvarande kompetens.

Förkunskaper

Genomgången grundkurs Säkerhet på väg (4101).

Syfte

Eleven ska efter genomförd utbildning kunna utforma, utmärka och underhålla en säker vägarbetsplats ("3 u").

Innehåll

Eleven ska kunna:
- upprätta och tyda en trafikanordningsplan
Eleven ska känna till:
- kraven för utmärkning av en vägarbetsplats
- kraven för fordonsutmärkning
- kraven för hur tunga skydd och barriärer används
- reglerna för trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal.
Eleven ska ha kännedom om:
- trafikanternas beteende
- de lagar, föreskrifter och regler som styr och påverkar arbetet på vägen
- arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö
- ansvaret för uppföljning och kontroll av vägarbetsplatser
Eleven ska förstå:
- hur en riktig på- och av etablering av en arbetsplats kan påverka riskerna.

Obligatoriskt teoretiskt prov

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar