Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Övriga tekniska utbildningar

Olika behov styr vad just du behöver i utbildningsväg. Här finner du övriga kursområden med olika inriktningar.

Det tekniska yrkesområdet spänner över ett stort område – och en mängd inriktningar.

Vad du än är verksam inom så är nyttan av kunskap och erfarenhet alltid viktig.
Vi vill ge dig möjlighet till vidareutveckling som ger resultat – precis hela vägen.

Här presenterar vi övriga utbildningsområden som du finner i vårt kursutbud: Produktionsteknik, maskinsäkerhet och strålskydd.

Konferens

Välj ämnesområde:Alla1
Nästkommande tillfälle:

Kurser

Välj ämnesområde:Alla16Produktion och Lean12     Strålskydd4    
Nästkommande tillfälle:
Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering
Stockholm 22-24 oktober 2019
Kursen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning samt de särskilda krav om utbildning för operatörer och arbetsledare inom öppen radiografering som definieras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om industriell radiografering,
SSMFS 2018:6.
Kursen är något mer omfattande vad avser praktiska mätövningar än vad nämnda föreskrifter strikt kräver och är därför särskilt lämplig för personer utan tidigare erfarenheter av strålskyddsfrågor och som skall arbeta operativt eller ha ett övergripande ansvar för strålskyddsverksamheten inom ett företag.
Kursen som vänder sig till såväl arbetsledare som operatörer avslutas med skriftlig examination i enlighet med SSM:s föreskrifter.
Utbildningen ger även kunskaper om strålskyddsåtgärder för att få utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar inom industrin som innehåller radioaktiva strålkällor.
Utbildningen som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på utbildning för ovan nämnda områden ger även de kunskaper som krävs för att få utföra täthetskontroll (strykprov) av slutna radioaktiva strålkällor.
Utbildningen innehåller flera praktiska mätövningar med olika radioaktiva strålkällor. Ta gärna med egna problemställningar för diskussion och rådgivning.
Till vissa delar genomförs kursen gemensamt med strålskyddskurs 6611.
Strålskydd - Lasersäkerhet
Borås 8-9 oktober 2020

Laser används idag inom många olika områden - inom mekanisk bearbetning/svetsning, kirurgi, kommunikation, analys, byggnadsverksamhet, vid högskolor/universitet, industrilaboratorier och i samband med mätning. Nya användningsområden tillkommer hela tiden och tekniken är i stark utveckling.
Genom hög strålningstäthet kan lasern skada biologisk vävnad i såväl ögon som i hud.

Kunskap om vilken laserklass som gäller ger instruktioner om hur man ska skydda ögon och hud. Laserstrålning kan orsaka antändning/brand vid höga effekter. Att arbeta med laser på ett säkert sätt kräver därför kunskap om laserstrålningens speciella egenskaper och risker.

Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering. Myndighetskraven utvecklas allt eftersom de internationella kunskaperna ökar om skadeverkningar vid långvarig användning av laser.

Lasern har hög strålningstäthet. Laserstrålningen finns inom hela området för optisk strålning från ultraviolett till infrarött. Lasrarna klassificeras enligt gällande världsstandarder i 8 riskklasser med klass 1 som ofarlig och klass 4 som mycket farlig. Denna klassificering möjliggör en förenklad riskbedömning vid arbete med laser.

I denna utbildning lär du dig att tolka standarder och föreskrifter så att du förstår klassningens innebörd, krav på användning av skydd samt val av skydd.

Du får också kunskap om skadliga effekter och hur exponeringen beräknas med hänsyn till aktuella gränsvärden. I kursens laborationer lär du dig mättekniken som ligger till grund för klassning av laser samt kontroll och fältmätningar.

Du får även utföra mätningar av laserns olika egenskaper som våglängd, effekt/energi, pulsfrekvens, pulslängd samt, utgående från dessa parametrar, beräkna maximal tillåten exponering (MTE).

Värdeflödesanalys (VFA)
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

Teknologisk Instituts utbildning Värdeflödesanalysen ger en god inblick i innebörden av Lean. Det är ett praktiskt upplagt träningsprogram uppdelat på två tillfällen med totalt fyra dagar.

Värdeflödesanalys är ett effektivt verktyg för kommunikation, verksamhetsplanering och hantering av förändringsprocessen. Grundidén är att genom helhetssyn tydliggöra sambandet mellan informations- och material/ärende/patient-flöden samt källor till slöseri. Värdeflödesanalysen fokuserar på utmaningar och hinder för att skapa effektiva flöden både internt och gentemot kund.

Första dagen är det teori och praktiska övningar avseende nulägeskartläggning utifrån ett praktiskt exempel.
Andra dagen teori och träning i att skapa ett framtida effektivt flöde från samma praktiska exempel.
Dagen avslutas med utdelning av en hemuppgift att till nästa kurstillfälle redovisa arbetet med att kartlägga ett flöde från egen verksamhet, produktion, administration eller service samt utifrån detta göra en karta av ett förbättrat framtida flöde utifrån nulägeskartläggningen.

Nästa kurstillfälles första dag sker redovisning i gruppen av resp. deltagares kartläggningar, både nuläge och tänkta framtida läge. Andra dagen genomgås detaljerade metoder för förbättringar av flöden.

Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.