Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

OVK - praktisk kurs inför certifiering

Pris: 16 100 SEK, 5 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   1-5 november 2021

Kursnr: 9135

Se alla tillfällen

Repetition av ventilationsteknik, mätteknik och injustering samt praktisk funktionskontroll.
En kurs som ger både praktik och teori inför ny- eller omcertifiering för behörighet som sakkunnig funktionskontrollant OVK

På kursen OVK – praktisk kurs inför certifiering förbereder du dig inför certifieringsprovet och får den kompetens som krävs inom Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 – OVK3).

På den praktiska kursen inleder vi med två dagars repetition där vi både praktiskt och strategiskt går igenom verkliga fall och övar på att göra funktionskontroll och helhetsbedömning under sakkunnig handledning. Efter den praktiska delen fortsätter vi repetitionen av teori och regelverk, vilket motsvarar innehållet i kursen OVK – kurs inför certifiering.

Deltagare


Kursen vänder sig till dig som ansöker om ny eller förnyad kompetensprövning för att bli certifierad som sakkunnig funktionskontrollant.

Förkunskaper

• För såväl ny- som omcertifiering skall det finnas ett aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd.
• För dig som skall omcertifieras gäller att du har arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden.
• För att bli certifierad krävs att den sökande uppfyller de krav som anges Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 - OVK 3).

Syfte

Kursen syftar till att ge dig den kompetens om bygglagstiftningen m. m. – som krävs för att klara kompetensprövningen (certifieringsprovet).

Innehåll


Praktisk genomgång OVK 2 dagar
• Dimensionering av luftflöden
• Strategi för funktionskontroll
• Krav på mätmetoder, mätfel och mätredovisning
• Systemegenskaper i anläggning och rum
• Genomgång av verkliga praktikfall
• Praktiskt grupparbete på anläggning och i rum
• Upprättande av utlåtande och redovisning av utfört praktiskt grupparbete på OVK
• Helhetsbedömning av utförd OVK

Teori och regelverk 2 dagar
• Lagar och föreskrifter som reglerar byggande och ventilation - både dagens regelverk och det som tidigare gällt
• Regler för ventilation och inomhusmiljö samt energi inom tillämpliga delar av arbetsmiljölagen, miljöbalken, energideklaration och radonbidrag
• Inneklimatets påverkan på människors hälsa, värmeåtervinningssystem, energieffektivisering i ventilationssystem, radonåtgärder och komfortkylsystem

Certifieringsprov 1 dag


Skriftligt prov för certifiering


Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med Teknologisk Institut det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Ny- eller omcertifiering?
• Har du ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum : omcertifiering
• Har du haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut : nycertifiering
• Har du aldrig haft certifikat : nycertifiering


Tidsåtgång:
• Nycertifieringsprov – 3 timmar
• Omcertifieringsprov – 2 timmar

K9135

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 16 100 exkl. moms

5 dagar 

  • 1-5 november 2021:01/11 - 05/11 2021:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar