Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

OVK - praktisk kurs inför certifiering

Pris: 16 100 SEK, 5 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   12-16 april 2021

Kursnr: 9135

Se alla tillfällen

Som funktionskontrollant utreder du hur installationen är tänkt att fungera och hur den fungerar i verkligheten. Du ska identifiera verksamhetstyp och personbelastning samt utföra egna mätningar och dokumentera dem på rätt sätt. Du ska sedan antingen godkänna ventilationsfunktionen eller döma ut installationen.Det krävs av dig att du har goda kunskaper i mätteknik, ventilationsbestämmelser och besiktningsteknik.

Kunskaperna från utbildningen ger dig bättre möjligheter att avge ett säkert utlåtande om ventilationssystemets funktion. Färdigheterna får du genom att praktiskt utföra en fältmässig funktionskontroll av ventilationssystem typ FTX/FT.
Efter genomförd kurs delas deltagarens personuppgifter och certifieringsunderlag med KIWA (RISE).

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som ska söka OVK-behörighet, beställer besiktningar eller medverkar vid besiktningar.

Förkunskaper

För att bli certifierad krävs att den sökande uppfyller de krav som anges Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 - OVK 3), Boverket.

För såväl ny- som omcertifiering skall det finnas ett aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd.

För dig som skall omcertifieras gäller att du har arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig den kompetens om bygglagstiftningen m. m. – som krävs för att klara kompetensprövningen (certifieringsprovet) med hjälp av dokumentationen enligt ovan.

Innehåll

 • Boverkets förordning och allmänna råd
 • Arbetsmiljöverkets regler om funktionskontroll
 • Dimensionering av luftflöden
 • Systemegenskaper i anläggning och rum
 • Genomgång av verkliga praktikfall
 • Strategi för funktionskontroll
 • Krav på mätmetoder, mätfel och mätredovisning
 • Praktiskt grupparbete på anläggning och i rum
 • Helhetsbedömning av utförd OVK
 • Upprättande av utlåtande och redovisning av utfört praktiskt grupparbete på OVK
 • Certifieringsprov


Dag 1 och 2: Praktiskt genomförande av funktionskontroll
Dag 3 och 4: Bygglagstiftning
Dag 5: Certifieringsprov

Övrigt

Information om skriftligt prov:
Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med Teknologisk Institut det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

 • Har ni ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum ska ett omcertifieringsprov göras.
 • Har ni haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut ska ett nycertifieringsprov göras.
 • Har ni aldrig haft certifikat ska ett nycertifieringsprov göras.

Tidsåtgång:
Nycertifieringsprov – 3 timmar
Förnyelsecertifieringsprov – 2 timmar

K9135

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 16 100 exkl. moms

5 dagar 

 • 12-16 april 2021:12/4 - 16/4 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 1-5 november 2021:01/11 - 05/11 2021:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar