Utbildningar

 

OVK – kurs inför certifiering

Pris: 9 300 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   11-13 april 2018

Kursnr: 9136

Se alla tillfällen

I vår utbildning OVK – kurs inför certifiering får du kännedom och den kunskap inom 11-14§§ enligt BFS 2011:16 som du behöver inför kompetensprövning (certifieringsprov) för att bli sakkunnig funktionskontrollant.

OBS! Du har en unik möjlighet att kombinera denna kurs med 2 dagars praktisk funktionskontroll under sakkunnig handledning – se Teknologisk Instituts kurs ”OVK - praktisk kurs inför certifiering” (kurs nr 9135).

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som ansöker om ny- eller förnyad kompetensprövning för att bli certifierad som sakkunnig funktionskontrollant.

Förkunskaper

För att bli certifierad krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i 7-16§§ i Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2011:16), Boverket.

För såväl ny- som omcertifiering skall det finnas ett aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd.

För dig som skall omcertifieras gäller att du har arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig den kompetens om bygglagstiftningen m. m. – som krävs för att klara kompetensprövningen (certifieringsprovet) med hjälp av dokumentationen enligt ovan.

Innehåll

 • Aktuella och äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet (enligt 11 § i BFS 2011:16)
 • Regelverk avseende ventilation och inomhusmiljö samt energi inom tillämpliga delar av arbetsmiljölagen, miljöbalken, energideklaration och radonbidrag (enligt 12 § i BFS 2011:16)
 • Inneklimat, värmeåtervinningssystem, energieffektivisering i ventilationssystem, radonåtgärder och komfortkylsystem (enligt 13-14 §§ i BFS 2011:16).

Dokumentation:
Alla dokument finns i kurspärmarna och i en lånepärm (äldre byggregler), samt i aktuell Regelsamling för OVK och Regelsamling för byggande – som du själv skall medföra.

 • Kompetensprövning (certifieringsprov)

Övrigt

Information om skriftligt prov:
Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med Teknologisk Institut det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

 • Har ni ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum ska ett omcertifieringsprov göras.
 • Har ni haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut ska ett nycertifieringsprov göras.
 • Har ni aldrig haft certifikat ska ett nycertifieringsprov göras.

Tidsåtgång:
Nycertifieringsprov – 3 timmar
Omcertifieringsprov – 2 timmar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 9 300 Exkl. moms

3 dagar 

 • 7-9 februari 2018:07/2 - 09/2 2018:

   Göteborg

  Fullbokad
 • 11-13 april 2018:11/4 - 13/4 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 30 maj - 1 juni 2018:30/5 - 01/6 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 5-7 september 2018:05/9 - 07/9 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 10-12 oktober 2018:10/10 - 12/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 7-9 november 2018:07/11 - 09/11 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 5-7 december 2018:05/12 - 07/12 2018:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser