Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

OVK – kurs inför certifiering

Pris: 9 500 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   8-10 mars 2021

Kursnr: 9136

Se alla tillfällen

OBS! Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga har ändrats från BFS 2011:16 till BFS 2017:10 - OVK 3.
I vår utbildning OVK – kurs inför certifiering får du kännedom och den kunskap inom 11-14§§ enligt BFS 2017:10 - OVK 3 som du behöver inför kompetensprövning (certifieringsprov) för att bli sakkunnig funktionskontrollant.
Du har en unik möjlighet att kombinera denna kurs med 2 dagars praktisk funktionskontroll under sakkunnig handledning – se Teknologisk Instituts kurs ”OVK - praktisk kurs med certifiering” (kurs nr 9135).Efter genomförd kurs delas deltagarens personuppgifter och certifieringsunderlag med KIWA eller RISE.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som ansöker om ny- eller förnyad kompetensprövning för att bli certifierad som sakkunnig funktionskontrollant.

Förkunskaper

För att bli certifierad krävs att den sökande uppfyller de krav som anges Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 - OVK 3), Boverket.

För såväl ny- som omcertifiering skall det finnas ett aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd.

För dig som skall omcertifieras gäller att du har arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig den kompetens om bygglagstiftningen m. m. – som krävs för att klara kompetensprövningen (certifieringsprovet) med hjälp av dokumentationen enligt ovan.

Innehåll

 • Aktuella och äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet
  (enligt BFS 2017:10 - OVK 3)
 • Regelverk avseende ventilation och inomhusmiljö samt energi inom tillämpliga delar av arbetsmiljölagen, miljöbalken, energideklaration och radonbidrag (enligt BFS 2017:10 - OVK 3)
 • Inneklimat, värmeåtervinningssystem, energieffektivisering i ventilationssystem, radonåtgärder och komfortkylsystem (enligt BFS 2017:10 - OVK 3)

Dokumentation:
Alla dokument finns i kurspärmarna och i en lånepärm (äldre byggregler).

 • Kompetensprövning (certifieringsprov)

Övrigt

Information om skriftligt prov:
Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med Teknologisk Institut det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

 • Har ni ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum ska ett omcertifieringsprov göras.
 • Har ni haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut ska ett nycertifieringsprov göras.
 • Har ni aldrig haft certifikat ska ett nycertifieringsprov göras.

Tidsåtgång:
Nycertifieringsprov – 3 timmar
Omcertifieringsprov – 2 timmar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 9 500 exkl. moms

3 dagar 

 • 3-5 februari 2021:03/2 - 05/2 2021:

   Stockholm

  Fullbokad
 • 8-10 mars 2021:08/3 - 10/3 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 14-16 april 2021:14/4 - 16/4 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 2-4 juni 2021:02/6 - 04/6 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 1-3 september 2021:01/9 - 03/9 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 6-8 oktober 2021:06/10 - 08/10 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 3-5 november 2021:03/11 - 05/11 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 1-3 december 2021:01/12 - 03/12 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar