Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

OVK – kurs inför certifiering

Pris: 9 500 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   14 april 2021

Kursnr: 9136

Se alla tillfällen

Kursen för dig som ska ny- eller omcertifiera dig för behörighet som sakkunnig funktionskontrollant OVK

På kursen OVK – kurs inför certifiering förbereder du dig inför certifieringsprovet och får den kompetens som krävs inom Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 - OVK 3). Du kan också kombinera certifieringskursen med två dagars praktisk funktionskontroll OVK - praktisk kurs inför certifiering Där vi mer praktiskt och strategiskt går igenom verkliga fall och ger en helhetsbedömning av utförd OVK

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som ansöker om ny eller förnyad kompetensprövning för att bli certifierad som sakkunnig funktionskontrollant.

Förkunskaper

• För såväl ny- som omcertifiering skall det finnas ett aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd.

• För dig som skall omcertifieras gäller att du har arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden.

• För att bli certifierad krävs att den sökande uppfyller de krav som anges Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 - OVK 3).

Syfte


Kursen syftar till att ge dig den kompetens om bygglagstiftningen m. m. – som krävs för att klara kompetensprövningen (certifieringsprovet).

Innehåll

Teori och regelverk 2 dagar

• Lagar och föreskrifter som reglerar byggande och ventilation - både dagens regelverk och det som tidigare gällt
• Regler för ventilation och inomhusmiljö samt energi inom tillämpliga delar av arbetsmiljölagen, miljöbalken, energideklaration och radonbidrag
• Inneklimatets påverkan på människors hälsa, värmeåtervinningssystem, energieffektivisering i ventilationssystem, radonåtgärder och komfortkylsystem

Certifieringsprov 1 dag


Kursdokumentation

Alla dokument finns i kurspärmarna och i en lånepärm (äldre byggregler).

Skriftligt prov för certifiering


Direkt efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med Teknologisk Institut det skriftliga provet inför certifieringen. I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Ny- eller omcertifiering?

• Har du ett certifikat som är på väg att gå ut i giltighetsdatum : omcertifiering
• Har du haft ett certifikat och det är mer än 1 år sedan certifikatets giltighet gick ut : nycertifiering
• Har du aldrig haft certifikat : nycertifiering

Tidsåtgång:

• Nycertifieringsprov – 3 timmar
Omcertifieringsprov – 2 timmar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 9 500 exkl. moms

3 dagar 

 • 14-16 april 2021:14/4 - 16/4 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 31 maj - 2 juni 2021:31/5 - 02/6 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 2-4 juni 2021:02/6 - 04/6 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 1-3 september 2021:01/9 - 03/9 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 6-8 oktober 2021:06/10 - 08/10 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 3-5 november 2021:03/11 - 05/11 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 1-3 december 2021:01/12 - 03/12 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar