Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Övergripande styrning och kontroll av byggnader

Pris: 11 200 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   24-25 maj 2021

Kursnr: 9152

Se alla tillfällen

I den här utbildningen fokuserar vi på alternativa lösningar inom fastighetsautomation. Samkörning av flera fabrikats styr- och övervakningssystem kan ge både tekniska och ekonomiska fördelar. Idag behöver du inte hålla dig till ett och samma fabrikat, det går utmärkt att koppla ihop styrutrustningar från olika leverantörer och skapa ett enhetligt användande- under en gemensam överordnad programvara.

När krav på energispar och miljöarbete ökar får fastighetsautomation allt större betydelse, något som skapar behov av ett välfungerande övergripande styrsystem som i sin tur kan bidra till ett mer rationellt drift- och underhållsarbete. En förutsättning är att beställaren vet vad han/hon vill ha och kan prestera en relevant kravspecifikation på önskade funktioner. Vidare att konsulten förstår dessa krav, kan omformulera och upprätta en relevant teknisk beskrivning. Teamwork krävs mellan beställaren, konsulten, leverantören och den som har totalansvaret.

Deltagare

Kursen vänder sig till:
Förvaltare/beställare som ska investera i styrsystem, uppnå energisparmål, minska klimatbelastning, effektivisera driftorganisationen.
VVS- och elkonsulter som upprättar handlingar för styrsystem.
Tekniska samordnare inom byggsektorn som behöver övergripande förståelse för dagens styrsystem.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs. Allmänna kunskaper i styr- och övervakning och VVS är fördelaktiga.

Syfte

Med kunskaperna i denna kurs skall deltagaren känna till vad som krävs för att ta fastighetsautomation till en högre nivå med syftet att sporra användarna och samtidigt fungera som verktyg för energi- och driftoptimering där beställaren ställer kraven, inte leverantören.

Även personer såsom förvaltare, driftledare m.fl. får insikt i styrsystemet och hur dess användning ur organisatorisk synvinkel kan användas för att uppnå ett gott inomhusklimat på det mest kostnadseffektiva sättet.

Innehåll

Teknik och användning
- Behovet av styrsystem inom fastigheter
- Styrsystemets huvuduppgifter
- Styrsystemets uppbyggnad och nivåer
- Systemtillgänglighet
- Modern/smart teknik ger operatören mer information
- Vinster och mål med ett intelligent styrsystem
- Öppna system säkerställer konkurrensen och valfriheten
- Skillnaden mellan traditionella- och öppna system
- Hur ett öppet styrsystem fungerar
- Marknadsöversikt öppna system
- Licenser och prispolicy öppna system
- Operatörsmiljön
- Tredjepartssystem
- Hur systemanvändningen kan ökas
- Processförståelsen värme, kyla, ventilation ur styrsystemets synvinkel
- Driftstrategi och driftorganisation
- Kontroll och felsökning av system med hjälp av styrsystemet
- Analyser, trendkurvor
- Återkoppling och rapporter som sporrar användandet

Projektering, upphandling och genomförande
- Utformning av teknisk beskrivning
- Baskrav på system
- Strategi för samkörning av gammal och ny teknik samt orientering om kostnader
- Väsentliga saker att efterfråga i anbudsförfrågan och att redovisa i offert
- Kriterier för systemval
- Utvärdering och upphandling
- Projektgenomförande
- Entreprenadgränser

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 200 exkl. moms

2 dagar 

  • 24-25 maj 2021:24/5 - 25/5 2021:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 18-19 oktober 2021:18/10 - 19/10 2021:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar