Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 8318

Ohälsa som beror på stress, konflikter och andra psykosociala förhållanden har ökat i arbetslivet. Detta får konsekvenser för individen, arbetsgivaren och samhället i stort.

Nu har Arbetsmiljöverket tydligare preciserat vad arbetsgivaren ska göra för att förebygga denna ohälsa.

De nya föreskrifterna ersätter de tidigare allmänna råden om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) och de särskilda föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17).

Kursen ger dig kunskaper om de nya föreskrifterna och hur du som arbetsgivare kan arbeta för att minska ohälsa inom företaget. Hur ska arbetstiderna vara utformade? Hur förebyggs kränkande särbehandling? Hur integreras de nya reglerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Arbetsgivarens ansvar är kopplat till ett hälsofrämjande ledarskap som gör att människor trivs och presterar väl på jobbet. Kursen tar också upp rättsfall inom området.

Deltagare

Kursen vänder sig till arbetsledare och chefer med personalansvar, HR-personal och företrädare för fackliga organisationer samt konsulter inom arbetsmiljöområdet.

Syfte

Med denna utbildning ökar du dina kunskaper om de nya föreskrifterna och förstår hur du som arbetsgivare kan arbeta för att minska ohälsa inom företaget.

Innehåll

Detta är en kortare utbildning mellan klockan 10.00 och 15.00, där lunch ingår – ett utmärkt tillfälle att fortsätta diskussionen med andra deltagare.

Från programmet:
- Ohälsan och stressrelaterad sjuklighet ökar i arbetslivet.
Statistik, diagnoser och konsekvens för individ, arbetsgivare och samhälle.
- Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:04.
Innehåll och krav. Arbetsgivarens ansvar och tillämpning. Systematiskt arbete.
- Hälsofrämjande ledarskap. Vad är det som gör att människor trivs och presterar äl på jobbet. De viktigaste aspekterna.
- Rättsfall. Kränkande särbehandling och arbetsbelastning.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?