Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Optimerad operationsplanering

2 dagar konferens i Stockholm

12-13 oktober 2021

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Optimera operationsplaneringen -
Lär dig effektiva arbetssätt och metoder för att nå tillgänglighetsmålen och en hög kvalitet!

Att hålla vårdgarantin och uppnå tillgänglighetsmålen ställer höga krav på dig och din verksamhet. Effektiva flöden och god samverkan är två viktiga komponenter för att kunna nå målen samtidigt som det finns stora förväntningar på personcentrerad vård och hög kvalitet.


Hur kan du gå tillväga för att öka er produktion trots personalbrist? Vilka arbetssätt måste ni implementera för att korta ner väntetiden för operation och hur kan du få till ett bättre samarbete med angränsande enheter?

På årets konferens får du ta del av framgångsrika arbetssätt och förbättringsarbeten inom operationsplanering. Du får med dig praktiska verktyg som underlättar planering, samverkan och en ökad personal -och patientnöjdhet.

Workshop - separat bokningsbar - Arbetssätt och verktyg för att korta ledtider till operation

Effektiva vårdkedjor handlar om att göra rätt saker och ett mer logistiskt tänkande ger nya möjligheter för att korta väntetiderna till operation. Lär dig mer för att förbättra flöden på er enhet! Workshopen hålls av Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet.

----------

Optimerad operationsplanering blir en digital konferens 2021

Vi på Teknologisk Institut erbjuder möjligheten att mötas digitalt, när rådande läge och restriktioner hindrar oss att ses. Den digitala konferensen blir ett värdefullt sätt att fortsätta att lära, inspireras och utbyta erfarenheter.

Under konferensen kan du:

- Följa föreläsningar och diskussioner digitalt via Zoom och du får en länk med instruktioner en vecka innan konferensens start. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!

- Ställa frågor och diskutera under föreläsningarna

- Nätverka med talare och deltagare under pauserna

Varmt välkommen!

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Dela sidan med dina vänner:
 • Jag tycker alla föreläsningar var bra och samtliga föreläsare varockså väldigt bra. Man lyssnar hela tiden och tar till sig saker.

  Tidigare deltagare

 • Duktiga föreläsare. Mycket givande föreläsningar. Punktlighet.

  Tidigare deltagare

Några av våra talare

9718

Personcentrerad operationsplanering med hjälp av digitaliseringen

Kristina Håkeborg och Louise Hansten, Hallands sjukhus

9719

Att uppnå högre produktionsvolym och nöjdare patienter med befintlig personalstyrka

Martin Toresson och Charlotta Rosenkrantz-Gustafsson, Vårdenhetschefer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

9720

Färre inställda operationer med hjälp av separerade flöden

Jessica Widengren, omvårdnadschef barnortopedi och neurologiavdelningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

9721

Diskussion och erfarenhetsutbyte

Christina Nilzon, bitr. verksamhetschef An/Op/iva Skellefteå,Region Västerbotten, Frida Lundmark, vårdutvecklare, Region Västerbotten

9722

Från privat operationsenhet till regionsdriven med bibehållen effektivitet och patientnöjdhet

Lena Pettersson, verksamhetschef VO op. Bollnäs, Region Gävleborg

9723

Bättre veckouppföljning på operation med digital flödestavla

Sanaz Shafiei, vårdchef Anestesi- och Intensivvård, Danderyds sjukhus

9726

Arbetssätt och verktyg för att korta ledtider till operation - Workshop

Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Moderator inleder konferensen
 • Från remiss till åtgärd – hur kan du förkorta och effektivisera flödet?
  • Framgångsrika arbetssätt för att korta ner väntetiden och avskaffa väntelistor
  • Så får du till en bra dynamik i schemaläggningen
  • Tips och tricks för att optimera flödet på en operationsavdelning
  • Digital teknik som hjälpmedel i flödesprocessen – ett kommande pilotprojekt

  Johan Liliequist, överläkare på ortopeden, Västerviks sjukhus

 • Att uppnå högre produktionsvolym och nöjdare patienter med befintlig personalstyrka
  • Konkreta arbetsverktyg som får produktionsplaneringen att fungera optimalt
  • Så har vi ökat produktionen med 43% på ett år
  • Hur kan du göra lika mycket arbete fast du inte har personal för att bemanna?

  Martin Toresson, vårdenhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Charlotta Rosenkrantz-Gustafsson,vårdenhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Lunch
 • Gemensamt arbete som leder till bättre planering och ökad produktion
  • Konkreta råd och framgångsfaktorer för ett bättre samarbete
  • Att nå gemensam planering av operationsresurser – från produktionsplanering och schemaläggning till operationsplanering över klinikgränser
  • Hur kan du uppnå ökad produktion med priosalar och utbildningssalar?
  • Hur kan ett regiondelssjukhus bli ledande i förbättringsarbeten som sedan gynnar hela regionen?

  Diskussion och erfarenhetsutbyte:

  • Vilka tips har ni med från er verksamhet gällande samarbete mellan opererande kliniker och operationsavdelningen?
  • Vilka forum har ni för samarbeten och för planering?
  • Vilka utmaningar kring operationsplanering har ni i er verksamhet – tips på lösningar?

  Christina Nilzon,bitr. verksamhetschef An/Op/IVA Skellefteå, Region Västerbotten
  Frida Lundmark,vårdutvecklare, Region Västerbotten

 • Eftermiddagsfika
 • Danskt framgångskoncept för optimering av flöden med fokus på patientsäkerhet

  Projektet ”Säkra Op flöden” är ett framgångsrikt regionalt samarbete mellan fem sjukhus i centrala Danmark. Ta del av hur de arbetar med att öka patientsäkerheten, korta ner väntetiden, optimera resurserna och effektivisera teamarbetet samt internkommunikationen.

  Talarpasset hålls på engelska.
  Stine Rasmussen,regional project manager of Safe Operation Flow, Central Denmark Region
  Anna Rosa la Cour,regional project manager of Safe Patient Flow, Central Denmark Region

 • Bättre veckouppföljning på operation med digital flödestavla
  • Hur kan flödestavla på operation tas fram?
  • Att välja relevanta mätetal i datadjungeln
  • Så kan du koppla förbättringsarbeten till flödestavlan

  Sanaz Shafiei,vårdchef Anestesi- och Intensivvård, Danderyds sjukhus

 • Mingel och erfarenhetsutbyte
 • Från privat operationsenhet till regionsdriven med bibehållen effektivitet och patientnöjdhet
  • Lärdomar från att gå från en mindre enhet till att bli en del i ett större sammanhang
  • Så lyckades vi behålla engagemanget, teamkänslan och flexibiliteten
  • Hur kan starkt patientfokus bidra till effektivitet?

  Lena Pettersson, verksamhetschef VO op. Bollnäs, Region Gävleborg

 • Förmiddagskaffe
 • Personcentrerad operationsplanering med hjälp av digitaliseringen
  • Processorienterat arbetssätt med strategier som ökar förutsättningarna för patienter och professionen att uppnå värdeskapande aktiviteter inför, under och efter operation
  • Så kan digitala verktyg möjliggöra för patienten att vara medskapare i planeringen inför och i uppföljning av sin operation
  • Hur kan professionen med hjälp av digitaliseringen flytta fokus från alla patienter till de som har störst behov?

  Kristina Håkeborg och Louise Hansten, verksamhetsutvecklare, Hallands sjukhus
  Nina Sellberg, CEO, ADDI Medical

 • Färre inställda operationer med hjälp av separerade flöden
  • Resultat av att skilja på det akuta och det planerade flödet
  • Minskad beläggningsgrad som har bidragit till bättre arbetsmiljö
  • Framtida förbättringsmöjligheter i form av olika stöd till personalen för att öka effektiviteten

  Jessica Widengren,omvårdnadschef barnortopedi och neurologiavdelningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 • Moderator summerar och avslutar konferensen
 • Lunch för workshopens deltagare
 • Arbetssätt och verktyg för att korta ledtider till operation

  Under workshopen får du konkreta verktyg för hur du effektivt kan arbeta med vårdkedjor. Effektiva vårdkedjor handlar om att göra rätt saker och ett mer logistiskt tänkande ger nya möjligheter för att korta väntetiderna till operation. Kunskap om den egna verksamhetens efterfrågan, ledtider uppströms och nedströms ger förutsättningar till förbättringar där effekten blir som störst. Är det så att vårdgarantin faktiskt förlänger ledtiden och i så fall på vilket sätt?

  Missa inte chansen att boka dig på denna lärorika workshop där du får tips och råd som du kan applicera i ditt dagliga arbete med att förbättra flöden.

  Du får lära dig:

  • Flödeskartläggning av patientärenden
  • Ledtider och genomloppstider kopplat till operationsplanering
  • Grunderna i ledtidsanalys
  • Efterfrågeplanerad produktion
  • Förbättringsförslag för kortare ledtider till operation

  Workshopen är separat bokningsbar och leds av Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet

  Malin har doktorerat inom vårdlogistik med inriktning på hur effektiva vårdkedjor skapas. Hon har stor erfarenhet av olika forskningsprojekt från specialistsjukvård och implementering av politiska beslut som påverkar patientflöden. Malin har också stor erfarenhet av att undervisa inom logistisk och vårdlogistik vid högre utbildning.

Visa mer

Ska du delta?

I samarbete med

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-11-07 och 2021-08-27
6.550
SEK
2.950
SEK
2021-08-28 och 2021-09-17
7.350
SEK
3.350
SEK
2021-09-18
8.350
SEK
3.950
SEK