Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Optimerad operationsplanering

2 dagar konferens i Stockholm

4-5 maj 2021

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Optimera operationsplaneringen - effektiva arbetssätt och metoder

Med anledning av Covid-19 kommer vi även erbjuda möjligheten att delta på konferensen digitalt för de deltagare som önskar det.
Vi planerar att genomföra konferensen på plats, som vanligt, men om mötes- och reserestriktioner kvarstår, så genomförs konferensen digitalt.

Att hålla vårdgarantin och uppnå tillgänglighetsmålen ställer höga krav på dig och din verksamhet. Effektiva flöden och god samverkan är två viktiga komponenter för att kunna nå målen samtidigt som det finns stora förväntningar på personcentrerad vård och hög kvalitet.


Hur kan du gå tillväga för att öka er produktion trots personalbrist? Vilka arbetssätt måste ni implementera för att korta ner väntetiden för operation och hur kan du få till ett bättre samarbete med angränsande enheter?

På årets konferens får du ta del av framgångsrika arbetssätt och förbättringsarbeten inom operationsplanering. Du får med dig praktiska verktyg som underlättar planering, samverkan och en ökad personal -och patientnöjdhet.

Varmt välkommen!

Plats: Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Dela sidan med dina vänner:
 • Jag tycker alla föreläsningar var bra och samtliga föreläsare varockså väldigt bra. Man lyssnar hela tiden och tar till sig saker.

  Tidigare deltagare

 • Duktiga föreläsare. Mycket givande föreläsningar. Punktlighet.

  Tidigare deltagare

Några av våra talare

9718

Personcentrerad operationsplanering med hjälp av digitaliseringen

Kristina Håkeborg och Louise Hansten, Hallands sjukhus

9719

Att uppnå högre produktionsvolym och nöjdare patienter med befintlig personalstyrka

Martin Toresson och Charlotta Rosenkrantz-Gustafsson, Vårdenhetschefer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

9720

Färre inställda operationer med hjälp av separerade flöden

Jessica Widengren, omvårdnadschef barnortopedi och neurologiavdelningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

9721

Diskussion och erfarenhetsutbyte

Christina Nilzon, bitr. verksamhetschef An/Op/iva Skellefteå,Region Västerbotten, Frida Lundmark, vårdutvecklare, Region Västerbotten

9722

Från privat operationsenhet till regionsdriven med bibehållen effektivitet och patientnöjdhet

Lena Pettersson, verksamhetschef VO op. Bollnäs, Region Gävleborg

9723

Bättre veckouppföljning på operation med digital flödestavla

Sanaz Shafiei, vårdchef Anestesi- och Intensivvård, Danderyds sjukhus

9726

Arbetssätt och verktyg för att korta ledtider till operation - Workshop

Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet

Program

   • Arbetssätt och verktyg för att korta ledtider till operation

    Under workshopen får du konkreta verktyg för hur du effektivt kan arbeta med vårdkedjor. Effektiva vårdkedjor handlar om att göra rätt saker och ett mer logistiskt tänkande ger nya möjligheter för att korta väntetiderna till operation. Kunskap om den egna verksamhetens efterfrågan, ledtider uppströms och nedströms ger förutsättningar till förbättringar där effekten blir som störst. Är det så att vårdgarantin faktiskt förlänger ledtiden och i så fall på vilket sätt?

    Missa inte chansen att boka dig på denna lärorika workshop där du får tips och råd som du kan applicera i ditt dagliga arbete med att förbättra flöden.

    Du får lära dig:

    • Flödeskartläggning av patientärenden
    • Ledtider och genomloppstider kopplat till operationsplanering
    • Grunderna i ledtidsanalys
    • Efterfrågeplanerad produktion
    • Förbättringsförslag för kortare ledtider till operation

    Workshopen är separat bokningsbar och leds av Malin Wiger, doktor i logistik och biträdande universitetslektor, Linköpings universitet

    Malin har doktorerat inom vårdlogistik med inriktning på hur effektiva vårdkedjor skapas. Hon har stor erfarenhet av olika forskningsprojekt från specialistsjukvård och implementering av politiska beslut som påverkar patientflöden. Malin har också stor erfarenhet av att undervisa inom logistisk och vårdlogistik vid högre utbildning.

Visa mer

Ska du delta?

I samarbete med

Priser

Alla priser är exkl. moms

8.350
SEK
3.950
SEK