Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

ÖP-dagarna

2 dagar konferens i Stockholm

24-25 september 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Årets mötesplats för dig som arbetar med översiktsplanering!

Städernas ökande tillväxt medför stora prövningar för hela vårt samhälle. Bostadsbrist och sociala klyftor i stadsregionerna står i kontrast mot landsbygdskommunernas bristande befolknings- och skatteunderlag. Digitaliseringen fortlöper i de mer befolkade kommunerna medan den utgör en allt större utmaning för andra. Hur kan vi planera för ett Sverige med en balanserad samhällsutveckling? Kan en digitaliserad översiktsplanering underlätta och effektivisera samhällsbyggandet och på så vis tillåta oss att ta itu med våra största problem?

Som deltagare på årets upplaga av ÖP-dagarna får du ta del av konkreta verktyg och värdefulla råd från framstående experter samt tillgodogöra dig praktiska lärdomar från kollegor i olika kommuner. Fördjupa dina kunskaper, utvecklas i din yrkesroll och utbyt erfarenheter på årets mötesplats för dig som arbetar med kommunal översiktsplanering!

Plats:

Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm

Varmt välkommen!

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Lär dig mer om:

 • Digitala verktyg för planering i framkant
 • Strategier för en socialt hållbar samhällsutveckling
 • Planering för minskad utsatthet vid översvämningar
 • Bli framgångsrik i projektledarrollen
 • Skapa balans i utvecklingen av stad och land

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Några av våra talare

9163

Ansvarsfull förtätning av staden – så främjas en positiv stadsutveckling

Alexander Ståhle, VD och doktor i stadsbyggnad, Spacescape och KTH

9161

Balanserad utveckling i fokus – så ska vi lyckas

Lina Alm, utvecklingsstrateg översiktlig planering, Finspångskommun

9164

Framgångsrik projektledning, fokus: översiktsplanering

Erik Mejer, planeringsarkitekt FPR/MSA, Sweco Architects

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Konferensen inleds
 • Effektiv översiktsplanering genom digitalisering
  • Nationell målbild
  • Övergripande nyttor
  • Informationsförsörjning

  Anette Johansson, bebyggelseantikvarie, Boverket

  Isabelle Ripa, landskapsarkitekt, Boverket

 • DigSam – riktlinjer för den tredimensionella översiktsplanen
  • Arbetet med visionen 2030
  • Så skapas ett effektivare informationsflöde mellan samhällsbyggnadsprocessens aktörer
  • Tredimensionell visualisering för en bättre medborgardialog

  Monica Ek, VD och konsult, Virtual cities of Sweden

 • Lunch
 • Ansvarsfull förtätning av staden - Så främjas en positiv stadsutveckling
  • Hur kan du tackla de sociala utmaningarna för en tätare stad?
  • Så tar du tillvara på befintliga värden i planeringen – sociala och kulturella
  • Exempel på lyckade och mindre lyckade projekt – vad säger evidensen?

  Alexander Ståhle, VD och doktor i stadsbyggnad, Spacescape och KTH Alexander, som är en flitigt anlitad föreläsare, driver sedan 2008 arkitektkontoret Spacescape och har bland annat arbetat med projekten Nya Slussen och Nya Kiruna. Därtill är han erfaren inom analys av bostadsmarknaden och -byggandet i våra storstäder. Som forskare på KTH har Alexander inriktat sig på framtidens städer och hur stadsplaneringen kan främja attraktivitet, hållbarhet och rättvisa.

 • Eftermiddagskaffe
 • EU:s översvämningsdirektiv - Lokal hantering för den rustade kommunen
  • EU-direktivet och dess krav - vad innebär de för kommunerna i praktiken?
  • Vilka är de mest aktuella hotbilderna?
  • Vikten av riskhänsyn i samhällsplaneringen - verktyg och exempel från verkligheten
  • Konsten att bygga robusta samhällen som motstår översvämningar

  Fredrik Thoms, risk manager och projektledare, Umeå kommun

 • Mingel

  Runda av konferensens första dag genom fortsatt nätverkande och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. 1 glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ ingår.

 • Hur skapas balans i utvecklingen mellan tätort och landsbygd?
  • Så balanseras tillväxt och bevarande i den urbaniserade kommunen
  • Hur kan du säkerställa lokala och regionala flöden för råvaruproduktion, livsmedel och energi?
  • Lärdomar från kommuner i framkant

  Torleif Bramryd, professor i miljöstrategi, Lunds universitet

 • Förmiddagskaffe
 • Balanserad utveckling i fokus – så ska vi lyckas
  • Våra tips för god dialog med såväl medborgarna som politisk ledning
  • Hur skapar vi utvecklingsmöjligheter i och utanför tätorten?
  • Ta del av våra främsta lärdomar

  Lina Alm, utvecklingsstrateg översiktlig planering, Finspångs kommun

 • Lunch
 • Workshop! Framgångsrik projektledning - Fokus översiktsplanering

  I arbetet med översiktsplanering finns många fördelar med ett projektbaserat arbetssätt. Samordning av kollegor, delegering av arbetsuppgifter, välfungerande mötesrutiner och tydlig kommunikation är exempel på kraftfulla verktyg som hjälper dig att lyckas i din yrkesroll. Därför är det av stor vikt att du utvecklar dina färdigheter inom effektiv projektledning. Under detta pass får du som deltagare fördjupade kunskaper inom projektledningens mest grundläggande verktyg och metoder.

  Du får lära dig hur du:

  • Framgångsrikt projektleder arbetet med översiktsplanen
  • Lyckas med intern samordning
  • Skapar ett kreativt klimat och fungerande kommunikation
  • Drar nytta av de många fördelarna med ett projektbaserat arbete • Skapar ökad förståelse och engagemang hos politiker och beslutsfattare

  Erik Mejer, planeringsarkitekt FPR/MSA, Sweco Architects Erik har tidigare arbetat som planarkitekt inom Torsås och Kalmars kommuner samt som biträdande projektledare vid Boverket. Genom sina erfarenheter har han goda kunskaper inom projektledning och har själv lett många olika typer av projekt. Erik är en pedagogisk och uppskattad föreläsare som under workshopen delar teori, metoder och kunskaper som du som deltagare har nytta av för att utvecklas i din roll som projektledare.

  Vi bryter för bensträckare och eftermiddagskaffe under workshopen.

 • Konferensen avslutas
Visa mer

Ska du delta?

I samarbete med

Priser

Alla priser är exkl. moms

8.780
SEK