Om oss - Av- och ombokningsregler

Av- och ombokningsregler

Företagsinformation

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen
Välj sida

KURSER

Som medlemmar följer vi SAUFs rekommendation för avbokningar/ ombokningar på våra öppna kurser:

Av- och ombokning öppna kurser*
Om du får förhinder att delta i utbildningen är det viktigt att du omgående meddelar oss skriftligen via e-post.

  • vid av-/ombokning 29+ kalenderdagar före utbildningens start debiteras en avgift om 500:-
  • vid av-/ombokning 28-14 kalenderdagar före utbildningens start debiteras 50% av deltagaravgiften
  • vid av-/ombokning 13-0 kalenderdagar före utbildningens start debiteras full deltagaravgift

Förhinder/ersättare öppna kurser*
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn och e-postadress. I detta fall utgår ingen av- eller ombokningsavgift enligt ovan.

Inställd öppen kurs*
Teknologisk Institut AB / Conductive förbehåller sig rätten att ställa in kursen senast 14 dagar innan utställt datum. Alla deltagare blir då skriftligen underrättade. Vid inställt genomförande återbetalas kursavgift som ev. erlagts. Ersättning utgår inte för ej-ombokningsbara deltagarplatser.

* Gäller ej företagsanpassade kurser

 

KONFERENSER

Avbokningsregler – Deltagare
1.1  Från Hemsidan

Deltagare – Avbokning och Överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 4 veckor (28 dagar) före konferensdatum. 

Avbokning ska ske skriftligen via fax, brev alternativt e-post. Om betalning har kommit Teknologisk Institut AB tillhanda vänligen uppge vilket konto samt information som ska uppges vid återbetalning. Teknologisk Institut AB förbehåller sig rätten att ställa in konferensen senast 14 dagar innan utsällt datum. Alla deltagare blir i sådana fall skriftligen underrättade.

1.2 Från Bokningsbekräftelsen 
Av- och ombokning Konferens
Om du får förhinder att delta i utbildningen är det viktigt att du omgående meddelar oss skriftligen via e-post.

  • vid av-/ombokning mer än 28 kalenderdagar före konferensens start debiteras 0% av deltagaravgiften
  • vid av-/ombokning 28-0 kalenderdagar före konferensens start debiteras 100% av deltagaravgiften

Förhinder/ersättare Konferens
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag.
Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. 

 

2. Avbokningsregler – Talare

2.1 Hemsidan
Talare förbehålls rätten att ställa in sitt åtagande (talartid) senast 30 dagar innan utställt datum. Talare kan skicka ersättare vars namn skall vara Teknologisk Institut AB tillhanda senast 14 dagar innan konferens. Har talare ett giltigt läkarintyg kan talare ställa in sitt åtagande senare än 30 dagar innan utställt datum utan kostnader för talare. Teknologisk Institut AB skall då erhålla en kopia av läkarintyget. Om talare har giltigt läkarintyg åligger det talaren att finna en likvärdig talare. Skulle talare inte finna likvärdig talare kan Teknologisk Institut AB komma att kräva ersättning för den ekonomiska skada som den uteblivna sessionen (speaker slot) medför Teknologisk Institut AB.

De kostnader som Teknologisk Institut AB erhåller för utebliven session (speaker slot) skall ersättas av talaren och/eller dennes bolag. Ersättningar kan som mest uppgå till 100 000 SEK och skall motsvara de kostnader Teknologisk Institut AB får för återbetalda deltagaravgifter, deltagares resor samt kostnader för ersättare. Teknologisk Institut AB kan inte kräva ersättning för s k "goodwill" förlust. Talare förbehålls rätten att ändra sina åtaganden (talartid) senast 30 dagar innan utställt datum. Skulle Teknologisk Institut AB då drabbas av särskilda kostnader (tex förändrat deltagarantal, omtryckning av broschyr, nya lokaler) till följd av detta skall dessa ersättas till fullo utav talaren.

2.2.    Från talarbekräftelsen
Allmänna villkor: Om du som talare av någon anledning inte kan närvara under konferensen måste du meddela detta snarast möjligt och är den som i första hand ansvarar för att hitta en ersättare. Som talare har du rätt att kostnadsfritt delta på hela konferensen.