Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Ökad effektivitet inom fastighetsförvaltning genom strategisk processledning

Pris: 12 200 SEK, 2 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 4448

Fastighetsbranschen står inför spännande utmaningar där högt kundfokus behöver balanseras med en konkurrenskraftig och effektiv drift.Att arbeta processorienterat är ett sätt att ta tillvara på varje medarbetares potential och utveckla verksamheten i linje med verksamhetens övergripande mål.Många aktörer inom fastighetsbranschen har redan tagit de första stegen mot en processorientering – åtminstone på ledningsnivå. Svårigheten ligger dock ofta i att förverkliga nyttan med processerna ute i verksamheten, och kundens upplevelse.Under två dagar ges du möjlighet att tillsammans med branschkollegor fokusera på hur processledning i fastighetsförvaltning kan förverkligas.Kursen är uppbyggd utifrån ett upplevelsebaserat synsätt och lär dig grunderna med en lyckad processledning inom fastighetsförvaltning. På kursen använder vi och diskuterar olika metoder och du får med dig verktyg för att arbeta med utveckling av organisation och processer på hemmaplan.Som exempel från verkligheten används fastighetsförvaltningens vanligaste processer t.ex. felanmälan, uthyrning och underhåll.

Deltagare

Kursen riktar sig främst till dig som är ansvarig för processledningen i ditt bolag eller som arbetar med processer i fastighetsförvaltning, antingen idag eller i framtiden. Du kan t.ex. vara chef inom förvaltning, administration, uthyrning, kvalitet, utveckling, digitalisering eller marknad. Kursen vänder sig också till dig som inte är chef men som har en viktig roll i processarbetet i roll som verksamhetsutvecklare, förvaltare, teknisk förvaltare, processledare, processägare eller liknande.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs. För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt är erfarenhet från fastighetsbranschen väsentlig.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att förverkliga nyttan med processer och förbättringsarbete inom fastighetsbranschen samt ge dig insikt i hur processer såsom felanmälan, uthyrning och underhåll kan effektiviseras.

Innehåll

 • Grundläggande om processer
 • Nivåer av processorientering
 • Strategisk processutveckling
 • Kundupplevelse
 • Organisering kring ett processarbete
 • Styrning och ledning
 • Uppföljning av processer, mål och nyckeltal
 • Förbättringsarbete
 • Nyttor med högre processorientering
 • Förutsättningar för en lyckad implementering
 • Förvaltning av processer i verksamheten
 • Processmodellering, digitalisering, RPA, automatiserad ärendehantering
 • Praktiska övningar och exempel från verkligheten (uthyrningsprocessen, felanmälan etc.)

Övrigt

Det är Ekan management som föreläser på kursen.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?