Utbildningar

 

Offentlig upphandling - Nya upphandlingsregler inom byggsektorn

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2754

Den 1 januari 2008 trädde nya lagen om offentlig upphandling (LOU - även kallad den klassiska lagen) i kraft. Här ges du möjlighet att ta del av alla nyheter samt att uppgradera befintlig kunskap! Lagen bygger i huvudsak på EG-direktivet om offentlig upphandling. Den nya lagen har, tillsammans med lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF - även kallad försörjningslagen), ersatt den gamla lagen om offentlig upphandling.

Innehåll

  • LOU:s tillämplighet
  • Förberedelsestadiet
  • Annonsering, tidsfrister och anbudsgivning
  • Kvalificering och anbudsprövning
  • Upphandlingens avslutande
  • Överprövning, skadestånd, m m

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser