Utbildningar

 

Nya Plan- och Bygglagen (PBL)

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4118

Teknologisk Institut erbjuder en orienterande kurs i nya Plan- och Bygglagen. Från och med den 2 maj 2011 gäller de ändrade reglerna i bygglagstiftningen. Under kursen presenterar vi nyheterna i nya Plan- och Bygglagen, dess bakgrund och konsekvenser.

Förkunskaper

Erfarenheter från tidigare regelsystem.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en orienterande kännedom kring den nya Plan- och Bygglagen och inte minst dess nyheter.

Innehåll

- Bakgrund
- Lagens syfte, innehåll och definitioner, allmänna och enskilda intressen
- Planer och planförutsättningar
- Tekniska krav med kopplingar till förordningar och föreskrifter
- Bygg-, rivnings- och marklov
- Genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
- Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
- Byggnadsnämnden, överklaganden
- Skadeersättning, domstolsprövning, bemyndiganden

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?