Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Neonatalvård

2 dagar Konferens i Stockholm

1-2 oktober 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Lyckas i vården av det prematura barnet

Vården av prematura barn och fullgångna barn med komplikationer ställer stora krav på dig inom neonatalvården.
Ofta får du agera i flera roller i vården av patienten. Förutom att vårda ett barn i kritiska lägen möter du familjer i sina livs svåraste stunder. Ny forskning och nya metoder samverkar till att förbättra vården, öka överlevnadsgraden och kan även förbättra arbetssituation för personalen, i en tid där det är svårt att behålla och rekrytera personal.

Missa inte möjligheten att under två heldagar, träffa och utbyta erfarenheter med kollegor från hela Sverige. Lyssna till experter, framgångsrika erfarenheter och ta del av den senaste forskningen.

Plats:

Piperska Muren, Scheleetagan 14, Stockholm

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Moderator Karl Rombo inleder konferensen

  Karl är grundare till och ordförande i Svenska Prematurförbundet, ett riksförbund skapat för att stötta föräldrar med prematura barn. Han har egna erfarenheter av neonatalvården och studerar idag till läkare på Karolinska Institutet. Karl är en mycket uppskattad moderator och kommer guida oss genom konferensens två dagar.

 • Neonatal nutrition och dess påverkan på tillväxt och hälsa

  • Metoder för matning av tidigt fött barn
  • Optimering av näringsintaget under den första tiden på avdelningen och i hemmet
  • Aktuell forskning

  Vera Westin, fil. Dr., dietist, Karolinska Institutet

 • Föräldraberättelse – upplevelser från neonatalvården

  • Upplevelser från förlossningen och den första tiden i "neo-bubblan"
  • Den långa väntan på besked och hur vi hanterade bakslag
  • Så har neonataltiden satt sina spår och påverkar oss än idag

  Jennie-Lie Wickström, poddare och bloggare

 • Neo föräldrastöd – ett program för stöd och behandling

  • Familjecentrerad vård med individanpassning
  • Webbaserat hjälpmedel för lärande och anknytning
  • Checklista för föräldrar som underlättar personalens uppföljning

  Charlotta Robinson, barnsjuksköterska, Västra Götalandsregionen

 • Lunch
 • Sjuksköterskans möte med det sjuka nyfödda barnet och dess familj

  • Så bemöter du barnets familj
  • Lär dig möta föräldrars existentiella frågor och behov
  • Hur du tar ansvar för de svaga och utsatta
  • Forskning kring föräldrars delaktighet i vårdprocessen

  Helena Wigert, universitetslektor och sjuksköterska på Göteborgs universitet samt ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor

 • Språkbarriärer mellan föräldrar och vårdpersonal

  • Att möta familjer där språket är ett hinder
  • Så påverkas föräldrar av att vara beroende av tolk inom vården

  Katarina Patriksson, doktorand och barnsjuksköterska, Göteborgs universitet

 • Vårdhygieniska risker inom neonatalvård

  • Smittvägar – största riskfaktorerna och förebyggande åtgärder
  • Så påverkar miljön de vårdhygieniska rutinerna
  • Vilka risker finns det med föräldrars deltagande?

  Åsa Göransson, hygiensjuksköterska, Skånes universitetssjukhus

  Carina Boström, hygiensjuksköterska, Skånes universitetssjukhus

 • Arbetssätt för att rekrytera, introducera, attrahera och bibehålla personal på neonatal-IVA

  • Metoder att synliggöra neonatal-IVA som en utvecklande arbetsplats
  • Introduktionsprogram och mentorskap
  • Arbetssätt som ger utvecklingsmöjligheter för personalen
  • Så skapas en god arbetsmiljö som främjar en attraktiv arbetsplats inom neonatalvården

  Linda Ekstrand, vårdenhetschef neonatal-IVA, Universitetssjukhuset i Linköping

  Frida Carlsson, specialistsjuksköterska och rekryteringsansvarig, neonatal-IVA, Universitetssjukhuset i Linköping

 • Förmiddagskaffe
 • Den för tidigt födda eleven i förskola och skola – inskolning och anpassning

  • Inskolning i förskolan; det för tidigt födda barnets andra föräldraseparation
  • Forskningsbilden av barnens skolprestationer och sociala skolsituation
  • Skolanpassningar till för tidigt födda elever
  • Vad behöver svenska skolan utveckla i bemötandet av tidigt födda elever och deras föräldrar?

  Erika Baraldi, leg. psykolog och doktorand, Stockholms universitet

 • Samvård – för minskad separation

  • Implementering av en Neo-samvårdsavdelning
  • Så skapar du optimala förutsättningar för att bedriva samvård
  • Arbetssätt som underlättar för vårdpersonal och familj

  Representanter, Helsingborgs lasarett

 • Lunch
 • Anknytning, föräldrabeteende och betydelsen för barns utveckling

  • Grundläggande anknytningsteori: Bowlbys bortglömda utgångspunkt och senare teoriutveckling
  • Aktuella forskningsfrågor och kontroverser: Vilka aspekter av barns utveckling är anknytningskvalitet betydelsefullt för?
  • Tillämpning av anknytningsteori i praktiskt arbete: Anknytningsbedömningar vs. anknytningsbaserade interventioner

  Tommie Forslund, fil. Dr., Uppsala Universitet

 • Eftermiddagsfika
 • Vi räddar dem till livet (oftast) – men vad händer sedan?

  • Svenska Prematurförbundet – vilka är vi och vad är på agendan?
  • Förälderns resa med ett för tidigt fött barn - balansen mellan närhet och uthållighet.
  • Generella problem och fenomen – förbättringspotentialen i neonatalvården
  • Vad händer efter utskrivning och varför?

  Karl Rombo, ordförande, Svenska Prematurförbundet

Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-08-17 och 2019-09-06
6.680
SEK
2019-09-07
7.680
SEK