Möt Anna Willford, Zenuity - Möt Anna Willford

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Möt Anna Willford

Intervju inför HR Excellence 2019 om vad det innebär att arbeta med agil HR.

Här finns vi
Carin  Wikström

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

Agil HR och engagemang i Zenuitys People-team

Den 5 december föreläser Anna Willford, People Team från Zenuity, på konferensen HR Excellence i Stockholm. Zenuity bildades år 2017 för att utveckla programvara för självkörande bilar och har i snabb takt vuxit från 250 anställda vid starten till runt 600 anställda idag.

Teknologisk Institut passade på att ställa några frågor till Anna inför konferensen.

 

Hallå  där Anna Willford...

Du talar på HR Excellence den 5 december. Vad ska du tala om?

Jag ska prata om agil HR och om vad det innebär. Jag kommer också att ge tips om hur man kan agera, om man tycker det passar i sin egen verksamhet.


Det talas mycket om agil HR som ett begrepp idag. Varför har Zenuity valt att arbeta med agil HR och vad innebär det för er?

Vi har valt att arbeta agilt för att Zenuity har valt att arbeta agilt.

Anledningen till att företaget valde det arbetssättet har att göra med den utmaningen vi befinner oss i, att vi behöver vara snabbrörliga. Vi behöver vara snabbfotade och röra oss i takt med att vår omvärld förändras och att lära oss nya saker. Det är en utmaning. Agilt handlar mycket om att man inte vet exakt hur man ska göra saker utan att man testar hur det fungerar och fungerar det så implementerar man det. På så sätt arbetar vi i korta feedback-loopar. Vi har vår vision men det går inte att lägga en plan med exakta steg hur vi ska gå tillväga.

Det är det arbetssätt företaget valt att arbeta med och då vill vi som HR-avdelning stötta det och implementera det i vår del av organisationen.

Ibland tänker man att agil verksamhet bara har att göra med metoder och arbetssätt men egentligen kommer man bara en bit med det.  det handlar om ett mindset och en kultur. Vi skapar en kultur som HR-avdelning med de processer vi tar fram. Vad är det för beteende som vi premierar t ex i en lönerevision? Det är viktigt att vi går i takt med den övriga organisationen. Då vår organisation behöver människor som är snabbfotade och som ständigt behöver lära behöver vi som HR-avdelning premiera och leva den kulturen.


Det handlar mycket om företagskultur och ledarskap, om jag förstår dig rätt?

Ja, det gör det. Det är spännande att se vad som hänt inom det agila området. Det agila manifestet kom år 2001 och då handlade det mycket om metoder, processer och hur man skulle jobba i snabbfotade cykler med snabb återkoppling. Om att inte planera långt i förväg eftersom planer alltid ändras. Efter ett tag märkte man att det inte bara var processer och metoder som spelade roll utan att man även behövde få rätt kultur på plats för att få människor att agera. Det handlar ju inte bara om att skapa snabbrörliga processer utan det handlar också om hur man får människor att agera i vardagen. Man måste skapa kulturen.

Det synsättet har med tiden vidgats och jag tror att det är det som gjort att HR fått vara med på resan. Man har insett att HR har en stor påverkan på kulturen och kan stötta och bidra till att implementera den i organisationen.

Jag brukar säga att det finns tre ben inom agil HR; varför, vad och hur. För det första måste du veta varför du ska implementera agil HR. Sedan handlar det om vad du ska stoppa in i HR-processerna, d v s innehållet och hur det kan stötta det agila arbetssättet. Slutligen handlar det om hur arbetar vi som HR? Att arbeta med ständig förbättring, agila feedback-loopar m m.

 

Vilka är de stora fördelarna med att arbeta agilt?

Agil HR bidrar till den lärande organisationen. Man testar, lär sig och utvecklas kontinuerligt.

Du får också en större flexibilitet och ett värdeskapande i organisationen. Vi sitter inte och designar en process i ett år utan vi testar, utvärderar, justerar och implementerar i olika steg det som går bra. Det gör att vi är ständigt snabbrörliga. Det ökar den värdeskapande sidan och förmågan att kunna justera.

Det är ett väldigt kul sätt arbeta, att känna att man adderar värde och är en del av verksamheten.


Ser du några nackdelar med att arbeta agilt?

Det som kan vara en utmaning är att det kan vara en förändringsresa. För våra chefer har det inneburit mer av ett mandat att de får fatta egna beslut. Vi förser dem med ett ramverk och förväntar oss att de ska agera inom det ramverket. Det kan innebära ett visst motstånd, men det är mer en fråga om förändringsarbete än om att arbeta agilt.

Jag ser egentligen bara fördelar med agilt HR, det är därför jag valt att arbeta med det.
 

Vad vill du att åhörarna på HR Excellence ska bära med sig från din föreläsning den 5 december?

För det första vill jag skapa en tydlighet kring agil HR och vad det innebär – lite grann ”sticka hål på hypen” kring agil HR, så att det inte blir någon managementfloskel. Jag vill förklara vad agil HR faktiskt är. Tanken är att åhörarna ska känna igen sig i att ”det här gör vi redan delar av” eller ”det här känner jag igen”.

För det andra vill jag att åhörarna ska få med sig något praktiskt. Jag kommer att berätta hur vi har implementerat och jobbar med agil HR och ge tips om vad man kan göra om man vill börja arbeta agilt.
 

Vill du veta mer? Läs mer om och anmäl dig till konferensen HR Excellence 2019 här