Utbildningar

 

Modern Logistik i ett helhetsperspektiv, grundkurs

Pris: 4 900 SEK, 1 dag

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 6434

Utbildningen ger grundläggande förståelse för hur effektiva logistiska flöden skapas och hur dessa flöden kan generera goda affärsmöjligheter. Vi talar mycket om vilka drivkrafter som finns inom logistiken, vilka flöden som ingår och den helhetssyn som krävs för att skapa värde för kunder och den egna verksamheten.Logistik är förknippat med effektiva material-, informations- och betalningsflöden. Verksamheten skall ses utifrån ett helhetsperspektiv där allt från kunder, grossister, transportörer, lager, fabriker och leverantörer påverkar flödet och dess effektivitet. Den övergripande tanken med effektiva logistiska flöden är att skapa nöjdare kunder.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med logistik såväl i privata företag som offentliga verksamheter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Syfte

Utbildnings syfte är att ge kunskap om hur effektiva logistiska flöden  skapar nöjdare kunder och en bättre total ekonomi.

Innehåll

- Logistikens leveransservice
- Ekonomiska samband i logistiksystemet
- Logistikens relation till inköp och produktion
- Försörjning och relationer till underleverantörer
- Transportstrukturer, distribution och leveransservice
- Logistikens styrprinciper och strategier

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser