Utbildningar

 

Modern belysning - energieffektivt och synergonomiskt

Pris: 1 SEK, 2 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4150

En belysningsinstallation skall vara energieffektiv utan att ge avkall på belysningskvaliteten i de verksamheter som belysningen skall betjäna.En modern belysningsanläggning har låga driftkostnader, ger bra belysningsförhållande till en in attraktiv investeringskalkyl. Själva syftet med belysningen och de funktionella kraven är grundläggande.De tekniska lösningarna är i stark utveckling främst inom LED och styrteknik. Vi har många alternativa lösningar att tillgå drivet av energieffektivisering utan avkall eller med ökade krav på belysningskvalitet i verksamheten. De tekniska lösningarna fokuserar på effekt, drifttider och rätt belysningsegenskaper.

Deltagare

Kursen vänder sig till installatörer, elprojektörer, fastighetsförvaltare, arkitekter,
arbetsmiljöingenjörer, underhållsansvariga m fl.

Förkunskaper

Kursen har inga speciella förkunskapskrav.

Syfte

Modern belysning skall uppfylla krav på såväl synergonomi, ekonomi som energieffektivitet. Därtill skall den vara trivsam och rumsgestaltande.
Denna kurs tar främst upp de tekniska aspekterna.

Kursen ger dig baskunskaper för att förstå hur belysningen fungerar och hur den bör utformas.

Det händer mycket inom belysningsområdet just nu.
LED-tekniken utvecklas varje dag och får allt större användning. Energieffektivisering, både för att spara energi och minska utsläppen av koldioxid, måste tas med i planeringen. I dag gäller det inte bara att hålla nere den installerade effekten utan även att anpassa belysningen till behoven i tid och rum. Styrning av belysningen får allt större betydelse.

Fokus ligger på interiör belysning i kontor, offentliga lokaler och fastigheter för bostadsändamål. Men den tar även upp belysning utomhus i anslutning till fastigheter.
Du lär dig planera och utforma modern belysning.

Innehåll

Omfattning; Kursen är uppdelad på två dagar.

Dag ett behandlar ljustekniska grunder samt produktkunskap.
Dag två fokuserar på planering och effektiv energianvändning.

Om du bara önskar delta i dag 1, boka kursnr 4151, Belysning – grunder och LED

Innehåll dag 1
- Introduktion till belysningslära
- Ljustekniska begrepp och samband
- Konventionella ljuskällor, egenskaper och sortiment
- LED – Ljusemitterande dioder
- Vad menas med god belysning
- Regler och standarder som styr utformningen av belysningen
- Praktisk utformning av olika belysningsanläggningar

Innehåll dag 2
- Energieffektiv belysning – varför och hur
- LENI – Lighting Energy Numeric Indicator
- Ljusstyrning för komfort och energieffektivisering
- Enkla beräkningsmetoder för överslag mm
- Planering med datorstöd (Dialux och Relux)
- Bedömning av belysningsmiljöer (Ljusmätning, visuell utvärdering, energibedömning)
- Övningar i belysningsplanering. Inne- och utemiljö

Övrigt

Kursdokumentationen utgörs av en unik kurspärm och Ljus & Rum utgåva 3, 2013, Ljuskultur.
En guide som ges ut i samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens Energimyndighet.
Experter inom LED och styrteknik medverkar och kompletterar erfaren och uppskattad lärare i belysningsteknik.

Har du faglige spørgsmål så kontakt

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?