Sol-el Artikel 2019 - Möt Lars Andrén

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Möt Lars Andrén

Moderator på konferensen Sol-el 2019

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

En stor fråga i dagsläget är ju framtiden för solcellsbidragen och hur villkoren kommer utvecklas framöver. Det är en fråga som kommer behandlas under konferensen, men hur ser du på den frågan?  
All ny teknik som ska introducera på en marknad behöver stöd i olika former. Solceller är förvisso ingen ny teknik men behöver stöd för att initialt växa och skapa konkurrenskraft. I och med att priserna sjunker på färdiginstallerade anläggningar minskar behovet av stöd. Min bedömning är att tekniken behöver stöd en tid till men kan så småningom trappas ner för att helt upphöra. Genom detta har solelen fått en egen bärkraft vilket är väldigt intressant och spännande!

Du kommer själv tala om marknadstillväxten för sol-el. Hur ser det ut med lönsamheten idag? 
Lönsamheten i konsumerande led är väldigt god, för att inte säga riktigt bra! Förutom konkurrenskraften mot ledningsbunden el är det också möjligt att göra en god affär på den elen som säljs.

Solenergifrågan är hetare än någonsin och vi kommer bland annat ha en partipolitisk diskussion kring ämnet. Varför har det blivit en så viktig fråga just nu? 
I och med EU-valet har kärnkraftsfrågan aktualiserats. Den förnybara energitekniken gör stora tekniska och ekonomiska framsteg och det är viktigt att diskutera hur vi kan besluta om en långsiktig energipolitik som ger oss förutsättningar att skapa en hållbar energiförsörjning. Vad vi än tycker om kärnkraft är den inte förnybar och hållbar, varken i det korta eller långa perspektivet.  

Vilka övriga föreläsningar ser du mest fram emot på Sol-el 2019?
Byggnadsintegrerad teknik är intressant att höra om och hur långt tekniken kommit. När den byggnadsintegrerade solcellstekniken standardiserats och finns på marknaden tror jag vi kommer att få ett genombrott på marknaden. Sedan är det alltid intressant att ta del av goda exempel och hur olika aktörer får lönsamhet i sina solcellsinvesteringar. Många är också nyfikna på batterilagring så det ska också bli spännande att få ta del av.

Varför ska man gå på konferensen och lyssna till ditt föredrag? Vad får deltagarna med sig? 
Jag är framför allt en inspirationsföreläsare som kommer att berätta om den goda marknadstillväxten, aktuella prislägen och i vilka segment lönsamheten är störst. Publiken kommer helt enkelt att få en uppdatering kring den allmänna statusen för solceller och sol-el. 

För att läsa mera om konferensen Sol-El 2019 klicka här

Lars Andrén, Moderator för konferensen Sol-el 2019

Lars andren sol-el 2019