Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Moderator Cecilia Arlinger Karlsson summerar årets konferens

Bipolär sjukdom 2019

Här finns vi
Lena  Mårtensson

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

Stort tack till moderator Cecilia Arlinger Karlsson, som på ett proffsigt och trevligt sätt lotsade oss igenom konferensen Bipolär sjukdom, sammanfattade föreläsningarna och såg till att deltagarnas frågor blev besvarade.

Vi talade med Cecilia efter konferensen och bad henne summera konferensens två dagar:

Vad tar du själv och deltagarna med hem från årets konferens?

Det har varit innehållsrika dagar och det är svårt att återge allt, men några exempel kan jag ge:

Lars Häggström, specialistläkare, betonade att vi, både i kommunikationen med och i behandlingen av våra patienter, bör göra allt vi kan för att motverka instabilitet. Medicinen är en faktor som kan öka risken för instabilitet, d.v.s. att man blir ”svajig” och riskerar nya skov. Dessutom är det viktigt att öka stabiliteten i tillvaron överlag genom bra rutiner för sömn, kost och aktivitet. Tänkvärt är också hur patienterna själva definierar friskhet nämligen ”att ha kontroll över sina känslor”.

Harald Aiff, överläkare, talade om litiumbehandling. Utifrån min synvinkel som psykolog fick jag en insikt om hur vi bör väga för- och nackdelar med den medicinska behandlingen utifrån varje patient. Exempelvis bör man göra en avvägning mellan hur stor påverkan litium gör på njurarna och hur den bipolära sjukdomen påverkar individen. Dessutom lärde jag mig att litiumbehandling kan användas vid graviditet, men inte vid amning.

Det finns en ökad risk för suicidhandlingar och fullbordad suicid vid bipolär sjukdom. Bo Runeson, överläkare, föreläste om vikten av kontinuitet inom vården. Det är viktigt att patienten får träffa samma personer över tid. Han lyfte också vikten av att ställa frågor och ha uppföljande samtal med patienter som haft tankar på suicid eller som gjort suicidhandlingar.

Mats Adler, överläkare, gav en fördjupning inom klinisk bedömning. I sin föreläsning betonade han vikten av att i den diagnostiska processen titta grundligt på debut och förlopp. Ibland måste man våga vara osäker och i samråd med patienten sätta in ”provbehandling” som sedan noggrant utvärderas.

Patientföreningen Balans medverkade under dagarna och talade utifrån sina erfarenheter och perspektiv. Det gjorde även Elsa Janni, som både är patient och verksam psykolog. Hon talade om behandling och bemötandestrategier. Här på konferensen kan jag, som till vardags är vårdpersonal, bara få lyssna till patienternas historia – utan att tänka på planering och behandling. Det är en förmån att få slappna av och lyssna på ett annat sätt. Föreningen Balans gör ett oerhört viktig arbete med att hjälpa andra. Att de finns där, som ett stöd till andra med bipolär sjukdom, ökar skyddsfaktorerna. Den kunskap och sociala gemenskap föreningen erbjuder ger ett minskat stigma och ökar skyddet. Det finns dokumenterat att ett gott socialt stöd ger en balans som i sin tur är ett starkt skydd. Det sociala sammanhanget som Balans erbjuder är viktigt även för de närstående.

Sammanfattningsvis har det varit en genomgående hög nivå på föreläsningarna, inte bara kunskapsmässigt, utan även pedagogiskt och väl anpassat till deltagarna. Alla, inte minst deltagarna, har förmedlat ett starkt engagemang och genom sin delaktighet och nyfikenhet lyft konferensen.

Vad vill du att deltagarna ska tänka på och ta tillvara efter konferensens slut?

Efter de här dagarna är vi många som känner oss både personligt berörda och professionellt inspirerade. Vi har nu ett viktigt jobb framför oss. Ta med de nya kunskaperna och insikterna hem. Nu ska vi ta oss tid att summera och tänka igenom hur vi kan gå vidare på hemmaplan för att utveckla vårt arbete tillsammans med kollegor och patienter!

Cecilia Arlinger Karlsson, moderator, konferens, psykolog, bipolär sjukdom

Vi på Teknologisk Institut vill tacka alla talare och deltagare för årets konferens och hälsar åter till 2020 års konferens den 24-25 november!
Hemsidan uppdateras löpande med ny information. Redan nu kan du anmäla dig till bästa pris.
 

Välkommen!