Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Miljökrav och byggprojekt

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 8398

Miljökraven ökar i hela samhället och med det följer också ökade krav på att förstå dessa.Det finns många olika miljöcertifieringar av byggnader, men vad ska uppnås och kan vi välja vilken som helst? Hur ställer jag krav från beställarsidan och hur förstår jag som entreprenör upphandlingskraven?Det upplevs ofta som komplicerat och dyrt att säkerställa en byggnads miljöcertifiering, dessutom till en oklar nytta. Men stämmer det verkligen?I den här kursen får du möjlighet att byta perspektiv, till den andra sidan - för att förstå hur du kan göra för att säkerställa att byggnaden når de mål och certifieringar som är uppsatta. Stor vikt läggs vid övningar och dialog under kursen och därför blir alla deltagares erfarenheter betydelsefulla.

Deltagare

 • Planerare på kommuners exploateringskontor och motsvarande
 • Beställare, projektörer, planerare, projekteringsledare
 • Inköpare, projektchefer
 • Miljösamordnare, KMA -ansvarig
 • Entreprenadingenjörer, arbetsledare och arbetsplatschefer
 • Alla som vill bidra till en god dialog för fler lyckade miljöbyggnadsprojekt

Förkunskaper

Yrkeserfarenhet inom branschen. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att skriva eller läsa upphandlingsdokument.

Syfte

Efter den här kursen har du lättare att både formulera och tolka miljö- och hållbarhetskraven i upphandlingarna eftersom du har fått möjlighet att byta perspektiv och förstå den andra sidan bättre.

Under kursen blir du guidad av kursledare som har erfarenhet av både beställar- och utförandesidan. Efter kursen har du också fått ökade insikter i miljöcertifieringarna, som exempelvis Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM, LEED, WELL och passivhus.

Du breddar dina kunskaper och får en översikt om de olika miljöcertifieringarna som finns på marknaden.

Innehåll

 • Byggsektorns miljöpåverkan
 • Samhällets miljökrav och miljö - och hållbarhetsmål
 • Miljöledning, hållbarhetsredovisningar och övergripande miljöprogram
 • Beställarens miljökrav, miljöprogram, projektörer och entreprenörers miljöplaner
 • Olika miljöcertifieringar av byggnader
 • Vilka dokument krävs och vad styr de?
 • BBR 24:s energikrav, passivhus och nära nollenergihus – tidiga beslut som avgör den färdiga byggnadens energianvändning
 • Vilka krav ska entreprenören ställa på beställaren?
 • Stödsystem för att välja rätt produkter t.e.x byggvarubedömingen etc. – en orientering
 • Övningsexempel och fall från verkligheten
 • Diskussions- och gruppövningar med byte av perspektiv

Övrigt

När man får möjligheten att byta perspektiv beställare – entreprenör, blir det lättare att förstå, formulera och ställa rätt frågor. Dialog mellan beställare och utförare sker i dag mestadels i skrift och via olika dokument. Vad är det beställare vill uppnå med krav på miljöcertifiering av en byggnad? Hur kan entreprenörerna genomföra produktionen för att certifieringen ska uppnås?

För att utbildningen ska bli så konkret som möjligt är det önskvärt att deltagarna tar med riktiga exempel att arbeta med under kursen. Kursen genomförs med flera kurslärare för ökad variation och bättre dialog med kursdeltagarna.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?