Utbildningar

 

Miljöinventering av byggnader

Pris: 12 900 SEK, dagar 2

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   8-9 februari 2018

Se alla tillfällen
Kursnr 8301

Många byggnader, särskilt från 1950-, 1960- och 1970-talen, döljer miljöstörande ämnen som exempelvis asbest och PCB.Då dessa byggnader nu renoveras i stor utsträckning medför det både stora kostnader för hantering av det farliga avfallet och ökade risker för miljö- och hälsoskador om kunskapen om ämnena är bristfällig.En miljöinventering av god kvalitet är viktigt för att säkerställa att miljö- och hälsoriskerna minimeras innan en renovering, ombyggnation eller rivning utförs.

Erbjudande

Gå 4 och betala för 3.
Går inte att kombinera med andra erbjudanden.

Deltagare

Byggkonsulter/miljökonsulter, fastighetsförvaltare, miljöinspektörer, entreprenörer (inkl skyddsombud), asbest- och PCB-sanerare.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper gällande miljöstörande ämnen i byggnader men gärna yrkeserfarenhet från roller där kursens innehåll är relevant: byggkonsult/miljökonsult, fastighetsförvaltare, miljöinspektör, entreprenör.

Syfte

Kursens mål är att du som byggkonsult/miljökonsult ska få en bra grund för att kunna utföra miljöinventering av byggnader. Att du som fastighetsförvaltare/entreprenör/sanerare/miljöinspektör ska kunna läsa och tolka en miljöinventering. Att du som miljöinspektör dessutom ska få kunskaper för att granska en miljöinventering och kunna bedöma när kompletterande uppgifter eller undersökningar bör begäras.

Innehåll

 • Miljöstörande ämnen i byggnader, var de finns, deras miljö- och hälsopåverkan och vilka byggnadsår de förekommer.
 • Hur utförs en miljöinventering? Praktiska tips kring lämplig utrustning, hjälpmedel och dokumentation.
 • Hur utformas en bra rapport? Förslag på tydlig redovisning för upphandling av sanerings- och/eller rivningsentreprenad.
 • Kommunikation med brukare av byggnaden, med myndigheter och beställare.
 • Lagar och förordningar som berör miljöinventering.
 • Övningsuppgifter och exempel från verkliga fall.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 12 900 Exkl. moms

2 dagar 

 • 8-9 februari 2018:08/2 - 09/2 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 12-13 mars 2018:12/3 - 13/3 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 1-2 oktober 2018:01/10 - 02/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 3-4 december 2018:03/12 - 04/12 2018:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

Kan vi hjälpa dig?