Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Miljöinventering av byggnader

Pris: 11 700 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   30 september - 1 oktober 2019

Kursnr: 8301

Se alla tillfällen

Många byggnader, särskilt från 1950-, 1960- och 1970-talen, döljer miljöstörande ämnen som exempelvis asbest och PCB.Då dessa byggnader nu renoveras i stor utsträckning medför det både stora kostnader för hantering av det farliga avfallet och ökade risker för miljö- och hälsoskador om kunskapen om ämnena är bristfällig.En miljöinventering/materialinventering av god kvalitet är viktigt för att säkerställa att miljö- och hälsoriskerna minimeras innan en renovering, ombyggnation eller rivning utförs.

Deltagare

Byggkonsulter/miljökonsulter, fastighetsförvaltare, miljöinspektörer, entreprenörer (inkl skyddsombud), asbest- och PCB-sanerare.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper gällande miljöstörande ämnen i byggnader men gärna yrkeserfarenhet från roller där kursens innehåll är relevant: byggkonsult/miljökonsult, fastighetsförvaltare, miljöinspektör, entreprenör.

Syfte

Kursens mål är att du som byggkonsult/miljökonsult ska få en bra grund för att kunna utföra miljöinventering av byggnader.

Att du som fastighetsförvaltare/entreprenör/sanerare/miljöinspektör ska kunna läsa och tolka en miljöinventering.

Att du som miljöinspektör dessutom ska få kunskaper för att granska en miljöinventering/materialinventering och kunna bedöma när kompletterande uppgifter eller undersökningar bör begäras.

Innehåll

 • Miljöstörande ämnen i byggnader, var de finns, deras miljö- och hälsopåverkan och vilka byggnadsår de förekommer.
 • Hur utförs en miljöinventering/materialinventering? Praktiska tips kring lämplig utrustning, hjälpmedel och dokumentation.
 • Hur utformas en bra rapport? Förslag på tydlig redovisning för upphandling av sanerings- och/eller rivningsentreprenad.
 • Kommunikation med brukare av byggnaden, med myndigheter och beställare.
 • Lagar och förordningar som berör miljöinventering/materialinventering.
 • CMF (Certifiering av Miljöinventerare Fastigheter) - Vad innebär det och hur går det till?
 • Övningsuppgifter och exempel från verkliga fall.

Övrigt

Denna kurs ger fördjupade kunskaper inom miljöinventering av farligt avfall i byggnader, vilka enligt CMF benämns som specialkunskaper. Personcertifiering CMF grundcertifikat har ett bredare fokus och inkluderar även andra typer av miljöinventering. Certifiering ombesörjs av Kiwa Sverige AB och ingår inte i kursen.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 700 exkl. moms

2 dagar 

 • 30 september - 1 oktober 2019:30/9 - 01/10 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 2-3 december 2019:02/12 - 03/12 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 9-10 mars 2020:09/3 - 10/3 2020:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 20-21 april 2020:20/4 - 21/4 2020:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 1-2 oktober 2020:01/10 - 02/10 2020:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 7-8 december 2020:07/12 - 08/12 2020:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?