Utbildningar

 

NYHET
Miljöinventering av byggnader

Pris: 11 500 SEK, 2 dagar

Nästkommande tilfällen:
Stockholm   1-2 oktober 2018

Kursnr: 8301

Se alla tillfällen

Många byggnader, särskilt från 1950-, 1960- och 1970-talen, döljer miljöstörande ämnen som exempelvis asbest och PCB.Då dessa byggnader nu renoveras i stor utsträckning medför det både stora kostnader för hantering av det farliga avfallet och ökade risker för miljö- och hälsoskador om kunskapen om ämnena är bristfällig.En miljöinventering/materialinventering av god kvalitet är viktigt för att säkerställa att miljö- och hälsoriskerna minimeras innan en renovering, ombyggnation eller rivning utförs.

Erbjudande

Gå 4 och betala för 3.
Går inte att kombinera med andra erbjudanden.

Deltagare

Byggkonsulter/miljökonsulter, fastighetsförvaltare, miljöinspektörer, entreprenörer (inkl skyddsombud), asbest- och PCB-sanerare.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper gällande miljöstörande ämnen i byggnader men gärna yrkeserfarenhet från roller där kursens innehåll är relevant: byggkonsult/miljökonsult, fastighetsförvaltare, miljöinspektör, entreprenör.

Syfte

Kursens mål är att du som byggkonsult/miljökonsult ska få en bra grund för att kunna utföra miljöinventering av byggnader.

Att du som fastighetsförvaltare/entreprenör/sanerare/miljöinspektör ska kunna läsa och tolka en miljöinventering.

Att du som miljöinspektör dessutom ska få kunskaper för att granska en miljöinventering/materialinventering och kunna bedöma när kompletterande uppgifter eller undersökningar bör begäras.

Innehåll

 • Miljöstörande ämnen i byggnader, var de finns, deras miljö- och hälsopåverkan och vilka byggnadsår de förekommer.
 • Hur utförs en miljöinventering/materialinventering? Praktiska tips kring lämplig utrustning, hjälpmedel och dokumentation.
 • Hur utformas en bra rapport? Förslag på tydlig redovisning för upphandling av sanerings- och/eller rivningsentreprenad.
 • Kommunikation med brukare av byggnaden, med myndigheter och beställare.
 • Lagar och förordningar som berör miljöinventering/materialinventering.
 • CMF (Certifiering av Miljöinventerare Fastigheter) - Vad innebär det och hur går det till?
 • Övningsuppgifter och exempel från verkliga fall.

Övrigt

Denna kurs ger fördjupade kunskaper inom miljöinventering av farligt avfall i byggnader, vilka enligt CMF benämns som specialkunskaper. Personcertifiering CMF grundcertifikat har ett bredare fokus och inkluderar även andra typer av miljöinventering. Certifiering ombesörjs av Kiwa Sverige AB och ingår inte i kursen.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 500 exkl. moms

2 dagar 

 • 1-2 oktober 2018:01/10 - 02/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 3-4 december 2018:03/12 - 04/12 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 11-12 mars 2019:11/3 - 12/3 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 8-9 april 2019:08/4 - 09/4 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 30 september - 1 oktober 2019:30/9 - 01/10 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 2-3 december 2019:02/12 - 03/12 2019:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?