Utbildningar

 

Metodvalidering

Pris: 10 000 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   20-21 maj 2019

Kursnr: 8306

Se alla tillfällen

Du får lära dig att planera och rapportera resultat från valideringsarbetet och bedöma om kraven på analysmetoden uppfylls.
Kursen är en praktisk utbildning där teori varvas med många övningar och beräkningar. Du får en repetition av den statistik och terminologi som krävs för att utvärdera de viktigaste prestandaparametrarna som förekommer i framförallt kvantitativa kemiska analysmetoder.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till metodansvariga, laboratorieingenjörer och kvalitetsansvariga som medverkar i planering och genomförande av metodvalidering.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i standarden ISO/IEC 17025, statistik och laboratoriearbete.

Syfte

Efter utbildningen kan ni tillämpa metodiken och mallarna på angränsande analyser.
Användning av mjukvaran Excel för delar av arbetet demonstreras.

Innehåll

- Repetition statistiska grunder, beskrivning av data, population och stickprov, normal fördelning frihetsgrader, beräkning av medelvärde, standardavvikelse, relativ standardavvikelse, medelvärdets standardavvikelse
- Signifikanstester: t-test och F-test
- Test för avvikande värden (outliers)
- Variansanalys: 1-vägs ANOVA
- Oviktad linjär regression
- Grunder metodvalidering: Definition, behov, ansvar, specifikation av analytiska krav, bedömning huruvida krav uppfylls
- Prestandaparametern Precision
- Prestandaparametern Riktighet
- Prestandaparametern Robusthet
- Prestandaparametrarna Selektivitet, Detektionsgräns och Rapportgräns
- Prestandaparametrarna linjäritet och Arbetsområde
- Mätosäkerhet som en prestandaparameter
- Planering och rapportering av valideringsarbetet
- Övningsuppgifter, grupparbete

Allt material är på svenska. Deltagarna kan tillämpa sina kunskaper på egen vald metod. Efter utbildningen kan ni tillämpa metodiken och mallarna på angränsande analyser. Användning av mjukvaran Excel för delar av arbetet demonstreras

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 000 Exkl. moms

2 dagar 

  • 20-21 maj 2019:20/5 - 21/5 2019:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?