Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Metodvalidering

Pris: 10 200 SEK, 2 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 8306

Du får lära dig att planera och rapportera resultat från valideringsarbetet och bedöma om kraven på analysmetoden uppfylls.
Kursen är en praktisk utbildning där teori varvas med många övningar och beräkningar. Du får en repetition av den statistik och terminologi som krävs för att utvärdera de viktigaste prestandaparametrarna som förekommer i framförallt kvantitativa kemiska analysmetoder.

Deltagare

Kursen vänder sig till laboratoriepersonal med ansvar för utveckling och underhåll av analysmetoder samt kvalitetsansvariga. Kursen är också lämplig som fördjupning för de som i sitt dagliga arbete behöver ökad kunskap om mätkvalitet, kvalitetssäkring/-kontroll.

Förkunskaper

För att du ska kunna ta till dig kursen på ett bra sätt bör du ha grundläggande kunskaper om standarden ISO/IEC 17025 eller ISO 15189, statistik samt erfarenhet av arbete med mät- och provningsmetoder.

Syfte

Efter kursen ska du:
• Ha fått ökad kännedom om begrepp som rör validering och verifiering och om kravdokument och sektorsspecifika riktlinjer.
• Ha fått ökad förmåga att bedöma omfattningen av det valideringsarbete som krävs utifrån kundens krav.
• Kunna planera experiment på lämpliga prestandaegenskaper och dra slutsatser från valideringsarbetet.

Innehåll

Kursen är en praktisk utbildning där teori varvas med övningar och beräkningar. Du får en repetition av den statistik och terminologi som krävs för att utvärdera prestanda för framförallt kvantitativa kemiska analysmetoder inklusive statistiska tester baserade på hypotesprövning.

Fördelarna med variansanalys i utvärderingen av olika precisionsmått och förutsättningarna för linjär regression behandlas. Du får lära dig att planera och rapportera resultat från valideringsarbetet och bedöma om kraven på analysmetoden uppfylls.


Särskild vikt läggs vid prestandaegenskaperna precision, riktighet (bias), robusthet, selektivitet, detektionsförmåga (besluts- och detektionsgräns), kvantifieringsgräns, linjäritet och arbetsområde samt mätosäkerhet.
Med en mall exemplifieras hur valideringsarbetet kan planeras, utvärderas och rapporteras.

Kurskompendium och bildmaterialet är på svenska medan en del referensdokumentation är på engelska. Deltagarna kan tillämpa sina kunskaper på egen vald metod. Efter utbildningen kan metodiken och mallen tillämpas på egna analyser.

Användning av Excel för delar av arbetet demonstreras.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?