Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Mera ekonomi för icke-ekonomer

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 5199

Mera ekonomi för icke-ekonomer är en fördjupningskurs för dig som läst kursen Ekonomi för icke-ekonomer eller för dig som har motsvarande kunskaper.Du får en snabb repetition och tillbakablick samt svar på eventuella frågor som kan ha dykt upp när du började praktisera dina nya ekonomikunskaper i din verksamhet. Därefter fyller vi på med nya kunskaper och fördjupar kunskaperna från den första delen.Du får även nya verktyg för att i ännu högre grad kunna vara med och styra din verksamhet mot bättre kostnadseffektivitet och ökad lönsamhet.

Förkunskaper

Ekonomi för icke-ekonomer eller motsvarande.

Syfte

Efter avslutad utbildning kan du kontera samt bokföra verifikat och förstår hur de samlas i resultat- och balansräkning i ett bokslut. Du kan göra kalkyler för prissättning i exempelvis offerter eller för produktionsbudgetering och för investeringar. Du vet hur ett koncernförhållande uppstår och hur koncernredovisningen skiljer sig från det enstaka företagets. Du kan analysera företags årsredovisningar och dra slutsatser om deras ekonomiska utveckling.

Innehåll

- Kortfattat kring hur lagstiftningen styr redovisningen
- Bokföring och bokslut - från bokföring av verifikat till färdigt bokslut
- Värdering av tillgångar - fördjupning
- Koncernredovisning
- Företagsanalys - fördjupning
- Investeringskalkyler - fördjupning
- Interndebitering - för och emot
- Produktkalkyler - fördjupning
- Övningsuppgifter

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Hyresrätt - bostäder och lokaler
Stockholm: 17-18 oktober 2019

Hyresrätt - Bostäder och lokaler är en grundkurs som i princip behandlar hela hyresrättsområdet.Hyresrätten är ett snårigt område där det finns många fallgropar och hög risk att göra formella fel som leder till ekonomisk skada. Man bör naturligtvis inte hyra ut till en hyresgäst utan att veta vilka fallgropar som ligger i förekommande standardavtal. Varje år finns flera fall av där även högetablerade aktörer gör fel med förluster i pengar och prestige. Därtill kommer lidande för berörda.Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskaper inom hyresrättsområdet för att möjliggöra ett självständigt och professionellt agerande. För att uppnå detta fokuserar kursen på tillämpning av hyreslagen, 12 kap Jordabalken.I kursmaterialet finns en beskrivning av hela hyreslagen jämte hela lagtexten och samtliga standardavtal samt övriga blanketter. Till kursen följer också en speciellt framtagen lärobok inriktad mot praktisk tillämpning av hyreslagen. Kursen tar upp ett stort antal aktuella exempel med frågeställningar och svar.Lärare på kursen är Christer Grönevall, hyresråd och ordförande för hyresnämnden i Linköping samt författare till läroböcker inom området. Christer är också universitetsadjunkt och huvudansvarig för ämnesområdena för blivande affärsjurister vid Linköpings universitet samt en uppskattad skribent och debattör.Önskar du en snabbkurs för att undvika de vanligaste felen inom hyresrätten för bostäder så kan du delta i första kursdagen. Kursnummer 4469, Grundläggande hyresrätt för bostäder.