Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

MER Anläggning 20

Pris: 5 900 SEK, 1 dag

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   8 december 2021

Kursnr: 2767

Se alla tillfällen

MER Anläggning 20 - nu med de nya uppdateringarna!

Markarbeten är ofta svåra och riskfyllda att bedöma för såväl beställare som entreprenörer. Under åren har regelsystemen för mätning och ersättningsreglering av markarbeten utvecklats. Kursen MER Anläggning 20 redogör för innehållet i de uppdaterade mät- och ersättningsreglerna, principerna för deras användning och deras roll i byggsektorns regelverk.

MER Anläggning 20 är anpassad till AMA Anläggning 17.

Deltagare

Kursen vänder sig till alla i såväl privat verksamhet som i offentliga sektorn som beställer, projekterar, bygger och besiktigar mark- och anläggningsarbeten, bl.a. byggherrar, konsulter (projektörer, byggledare m.fl.), kalkylatorer, inköpare/upphandlare, entreprenörer (arbetschefer, arbetsledare m.fl.), kontrollanter, besiktningsmän m.fl.

Förkunskaper

Erfarenhet från mark och anläggningsarbeten.

Syfte

Säkra förståelsen för hur mät- och ersättningsreglerna i MER Anläggning 20 skall användas.

Innehåll

 • Syftet med Mät- och ersättningsreglerna och deras roll i bygghandlingarna. Kopplingar till AB 04, AMA AF 12 samt AMA Anläggning 17.
 • Allmänna principer för Mät- och ersättningsreglerna
 • Begreppsförklaringar
 • Nyheter i MER Anläggning
 • Tillämpningsanvisningar
 • Redovisning
 • Fall A och Fall B
 • Skrivsätt i mängdförteckning
 • Principer för mätning och mätregler
 • Principer för ersättning och ersättningsregler
 • Genomgång av MER Anläggning
 • Mall för mängdförteckning
 • Frågor och diskussion

Kurslitteratur:
I kursen ingår ett kompendium. Handböckerna om MER och AMA från Svensk Byggtjänst ingår inte i kursdokumentationen. Tag gärna eget exemplar av MER och AMA.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 900 exkl. moms

1 dagar 

 • 8 december 2021:08/12 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar