Utbildningar

 

MER Anläggning 17

Pris: 5 000 SEK, 1 dag

Nästkommande tilfällen:
Stockholm   10 december 2018

Kursnr: 2767

Se alla tillfällen

Markarbeten är ofta svåra och riskfyllda att bedöma för såväl beställare som entreprenörer. Under åren har regelsystem utvecklats för mätning och ersättningsreglering av markarbeten. Kursen MER Anläggning 17 redogör för innehållet i de nya Mät- och ersättningsreglerna, principerna för deras användning och deras roll i byggsektorns regelverk.

MER Anläggning är anpassad till AMA Anläggning 17.

Deltagare

Kursen vänder sig till alla i såväl privat verksamhet som i offentliga sektorn som beställer, projekterar, bygger och besiktigar mark- och anläggningsarbeten, bl.a. byggherrar, konsulter (projektörer, byggledare m.fl.), kalkylatorer, inköpare/upphandlare, entreprenörer (arbetschefer, arbetsledare m.fl.), kontrollanter, besiktningsmän m.fl.

Förkunskaper

Erfarenhet från mark och anläggningsarbeten.

Syfte

Säkra förståelsen för hur mät- och ersättningsreglerna i MER Anläggning 17 skall användas.

Innehåll

 • Syftet med Mät- och ersättningsreglerna och deras roll i bygghandlingarna. Kopplingar till AB 04, AMA AF 12 samt AMA Anläggning 17.
 • Allmänna principer för Mät- och ersättningsreglerna
 • Begreppsförklaringar
 • Nyheter i MER Anläggning
 • Tillämpningsanvisningar
 • Redovisning
 • Fall A och Fall B
 • Reglerbara och ej reglerbara mängder
 • Skrivsätt i mängdförteckning
 • Principer för mätning och mätregler
 • Principer för ersättning och ersättningsregler
 • Genomgång av MER Anläggning
 • Mall för mängdförteckning
 • Gruppövningar
 • Frågor och diskussion

Kurslitteratur:
I kursen ingår ett kompendium. Handböckerna om MER och AMA från Svensk Byggtjänst ingår inte i kursdokumentationen. Tag gärna eget exemplar av MER och AMA.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 000 exkl. moms

1 dagar 

 • 10 december 2018:10/12 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 13 juni 2019:13/6 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 10 december 2019:10/12 2019:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser