Utbildningar

 

Mätteknik för elektronik

Pris: 9 800 SEK, 2 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 5204

Att veta att man mäter rätt, har de rätta kunskaperna samt förstår förutsättningarna för de mätinstrument som används är viktigt i arbetet med att uppnå avsedd kvalitet. Kursen Mätteknik innehåller därför många praktiska mätövningar för att ge kunskap och förståelse vid användning av olika slags mätinstrument inom elektronik-området.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i ellära.

Syfte

Efter genomgången kurs skall man ha god kunskap om flera olika slag av mätinstrument som används vid mätning på elektroniska kretsar och utrustningar samt ha kännedom om felkällor vid mätning.

Innehåll

- Spänning och strömmätning
- Belastningsfel
- Resistansmätning U/I-metod, bryggor
- DC spänningsaggregat
- Passiva komponenters egenskaper R, L och C
- Växelspänning grundbegrepp RMS
- Det digitala oscilloskopet
- Möjligheter och felkällor
- Spänning och strömmätning
- Triggning
- Bandbredd och stigtid
- Mätning av frekvens och periodtid, pulsbredd osv
- Mätinstrument - ytterligare funktioner
- Filter och förstärkarmätning dB gränsfrekvens
- Mätning på halvledarkomponenter
- Prober transmissionsledningar
- Pulsmätning

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser