Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Mätteknik - Energi och inneklimat

Pris: 10 000 SEK, 2 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 9108

Kursen Mätteknik- energi och inneklimat tar fasta på synergier mellan värmeanläggningar, ventilationssystem och problematiken med styrningar med avseende på inneklimat och energianvändning. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment inom mätteknik för inneklimat och energianvändning.

Behovet av att verifiera och validera ökar allt mer och inte minst när det gäller inneklimat och energianvändning. I samband med energiprojekt, energideklarationer eller utredningar inom inneklimat krävs mätningar för att veta förutsättningarna för att kunna säkerställa att rätt åtgärder som genomförs. Denna kurs ger dig en inblick i den problematik som kan förekomma vid t ex verifiering och hur man löser det.

Deltagare

Fastighetstekniker, fastighetsingenjörer, arbetsingenjörer, VVS-projektörer, tekniska projektledare, byggnadsingenjörer, injusteringspersonal, OVK-besiktare och energibesiktare.

Förkunskaper

Du behöver ha grundläggande kunskaper om mätteknik. Teknologisk Instituts lämpliga kurser för att erhålla nödvändiga förkunskaper är Ventilationsmätteknik grundkurs (9109) eller motsvarande samt fördjupningskurs (9107). Det krävs också goda kunskaper i matematik på gymnasienivå.

Syfte

Syftet är att ge dig fördjupade kunskaper om bl a metoder och mätteknik kring verifiering av inneklimat och energianvändning. Kursen ger goda kunskaper om hur du går till väga för att kartlägga inneklimat, problem och kopplingen till energianvändning. Genom kunskaperna får du förutsättningar att ta rätt beslut på åtgärder för minskad energianvändning och minskade energikostnader.

Innehåll

Kursen omfattar en detaljerad genomgång Svenska Inneklimatinstitutets R1 och R2 samt en genomgång av ISO 7730 och andra påverkande författningar på inneklimat. Kursen behandlar också genomgång ex SS2620 –prestandamätningar för värmeutrustning.
Kursen omfattar också teoretiska beräkningar på synergieffekter mellan ex värmeanläggningar, ventilationssystem och problematik med styrningar med avseende på inneklimat och energianvändning.

Kursen innehåller både teoretiska och pratiska moment inom mätteknik för inneklimat och energianvändning
- Inneklimatmätningar enligt ISO7730, R1 etc
- Effektivitetsmätningar enligt SIKI:s R2.
- Beräkningar och kontroll effektivitet enligt SS2620.
- Termografering för att kunna se brister i byggnad men även i tekniska system. Vilka lämpliga åtgärder som kan göras för att reducera energianvändningen väsentligt i byggnader och tekniska system.
- Bestämning av luftutbyteseffektivitet för effektivisering av inneklimat, drift av ventilationssystem och därmed effektiv energianvändning (NTVVS047)

Övrigt

Medtag kalkylator som klarar gymnasiematematik.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?