Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Materialinventering/Miljöinventering av byggnader

Pris: 12 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
DISTANS   22-23 april 2021

Kursnr: 8301

Se alla tillfällen

Många byggnader och anläggningar, särskilt från 1950-, 1960- och 1970-talen, döljer miljöstörande ämnen som exempelvis asbest och PCB.
En materialinventering av god kvalitet- innan åtgärd - är viktigt för att kunna planera och genomföra rivning, ombyggnad, renovering och sanering på ett miljöriktigt och säkert sätt.

Kursen ger dig kunskap att hantera processen och all myndighetskommunikation.

OBSERVERA att kommande kurstillfälle ges på distans. Du kommer att kunna interagera och ställa frågor till både kursledare och kursdeltagare under kursens gång.

Materialinventering/Miljöinventering av byggnader - inför rivning, ombyggnad, renovering och sanering


Deltagare


Byggkonsulter/miljökonsulter, fastighetsförvaltare, projektledare rivning/sanering, bygg- och miljöinspektörer, entreprenörer (inkl skyddsombud), asbest- och PCB-sanerare etc.

Förkunskaper


Inga krav på förkunskaper gällande miljöstörande ämnen i byggnader men gärna yrkeserfarenhet från roller där kursens innehåll är relevant: byggkonsult/miljökonsult, fastighetsförvaltare, inspektör, entreprenör.


Syfte


Att Du fastighetsförvaltare/fastighetsägare/projektledare/beställare av materialinventering ska kunna handla upp och ställa krav på inventeringsrapport och på rivningsarbetet.

Att Du som byggkonsult/miljökonsult ska få en bra grund för att kunna planera, utföra och redovisa en materialinventering/miljöinventering av byggnader.

Att Du som fastighetsförvaltare/entreprenör/sanerare/miljöinspektör ska kunna läsa och tolka en miljöinventering samt få en ökad förståelse för hur inventeringen påverkar rivning, ombyggnad, renovering och sanering

Att Du som miljöinspektör dessutom ska få kunskaper för att granska en miljöinventering/materialinventering och kunna bedöma när kompletterande uppgifter eller undersökningar bör begäras.

AnnaKarin Nyman

Kursen var fantastiskt bra. Det var tydligt att innehållet var väl genomarbetat. Annika var uppenbart väldigt kunnig på området, engagerad och bra på att förmedla denna kunskap. Jag är otroligt nöjd med kursen!

Anna-Karin Nyman
Miljökonsult, TEKOMO Byggnadskvalitet AB

Innehåll


• Miljöstörande ämnen i byggnader, var de finns, deras miljö- och hälsopåverkan och vilka byggnadsår de förekommer.
• Hur utförs en miljöinventering/materialinventering? Praktiska tips kring lämplig utrustning, hjälpmedel och dokumentation.
• Hur utformas en bra rapport? Förslag på tydlig redovisning för upphandling av sanerings- och/eller rivningsentreprenad.
• Kommunikation med brukare av byggnaden, med myndigheter och beställare.
• Lagar och förordningar som berör miljöinventering/materialinventering.
• CMF (Certifiering av Miljöinventerare Fastigheter) - Vad innebär det och hur går det till?
• Handläggning av ärenden. Teknisk samråd och lämplig dokumentation till slutsamråd PBL
• Kort orientering om hur inventeringen styr entreprenörerna arbete för säker och miljöriktig rivning/sanering etc
• Övningsuppgifter och exempel från verkliga fall.


Verkliga projekt


Kursen, samt medföljande kursmaterial, bygger på en stor mängd foton och andra dokument från verkliga projekt. Detta ger kursdeltagarna erfarenheter från många års projekt och överträffar kunskapen från ett enskilt studiebesök.


Övrigt


Personcertifiering, Miljöinventerare Fastigheter enligt CMF-krav är inte längre aktuell, ackreditering för tjänsten är uppsagd av Kiwa och tillsvidare finns inget annat certifieringsorgan. Teknologisk institut håller sig uppdaterad i frågan och vad som händer framöver.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 12 900 exkl. moms

2 dagar 

  • 22-23 april 2021:22/4 - 23/4 2021:

     DISTANS

    Platser kvar
  • 7-8 december 2021:07/12 - 08/12 2021:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?