Utbildningar

 

Material- och produktionsstyrning, MPS

Pris: Avgiftsfritt SEK, 3 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2370

Kursen vänder sig till alla som behöver mer kunskap om material- och produktionsstyrning, MPS. Kursen ger förståelse för hur beredning och planering i ett MPS-system går till. Efter kursen ska deltagaren förstå grunderna i ett MPS-system och betydelsen av att rapportera rätt information till systemet. Material- och kapacitetsbehovsberäkning samt förhållandet mellan ledtid, partistorlek, säkerhetslager illustreras och exemplifieras för att ge en god teoretisk grund till ett väl fungerade planeringssystem.
Ett MPS datasystem används som ett exempel på hur ett datasystem förbättrar planeringsprocessen.

Deltagare

Operatörer, produktionsledare, beredare samt marknad- och inköps personal inom tillverkande verksamheter
med behov av mer kunskap inom MPS.

Förkunskaper

Praktisk eller teoretisk grundkunskap inom produktionsteknik och produktionsekonomi.

Syfte

Kursens syfte är att ge en inblick och förståelse för planeringsprocessen samt ett MPS-systems funktion i detta.

Innehåll

- Produktionstekniska grunder och produktionsekonomi
- Planeringsprocessen
- Produktstruktur och beredning
- Planering av tillverkning i alla nivåer från huvudplan till detaljplan
- Nettobehovsberäkning MRP med lägsta-nivå-koder
- Partiformning med ekonomisk orderkvantitet och varianter av detta
- Säkerhetslager
- Artikelklassificering
- MPS-systemets funktion
- Produktionsspel kopplat till MPS-systemet

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser