Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

NYHET
Matematiksvårigheter och dyskalkyli

Pris: 5 980 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   16-17 mars 2020

Kursnr: 3110

Se alla tillfällen

Utredning, analys & pedagogiska åtgärder

Hur kan du utveckla din undervisning för att hjälpa lågpresterande elever maximalt? Hur analyserar du svårigheternas omfattning och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar? Under kursen får du metoder för att förebygga och lindra matematikängslan samt tips på läromedel och lektionsupplägg som passar bra att använda i undervisningen. Du kommer även få insikt i olika förklaringsmodeller enligt svensk och internationell forskning. Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar där du får möjlighet att prova olika arbetssätt som passar bra för elever med matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli.

Kursinnehåll

Teoretisk bakgrund som ger insikt om problematiken
- Förklaringsmodeller i svensk och internationell forskning
- Begreppet dyskalkyli – definitioner och förekomster
- Dyskalkylibegreppet – ett defektologiskt synsätt
- Faktorer som kan påverka skolresultaten
- Matematikängslan – hur uppkommer det och hur vanligt är det?
- Hjälpinsatser för att förebygga och lindra matematikängslan
Lär dig mer om det sociomatematiska arbetssättet
- Lärandet som en social process
- Sociomatematik – ett sätt att tillämpa muntlig matematik
- Hur skapar vi sociomatematiska normer i klassrummet?
Att tillämpa diagnostiska arbetssätt
- Utredning och analys – vilka olika diagnoser finns?
- Hur kan du arbeta med olika slags svårigheter?
- Inkludering – ett hinder eller en möjlighet?
Hur vi konkret kan hjälpa elever med låga prestationer
- Vilka områden inom matematiken är viktiga att starta med?
- Motivation, lust och beröm – få mattecoaching
- Hur gör du matematiken rolig och lättbegriplig för eleverna?
- Hur kan du arbeta med formativ bedömning för att höja matematikresultaten hos eleverna?
- Program för färdighetsträning och kognitiv träning med intensivinsatser
- Tips på läromedel och lektionsupplägg

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med elever med matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli i grundskolan eller på gymnasiet.

Gå 4 eller fler från samma arbetsplats få 15% rabatt, ange bokningskod: FLER4

Kursledare

Ingemar Karlsson, Utbildningsglädje

lizelott dyskalkeli 2019

Ingemar har en bakgrund som matematiklärare, lärarfortbildare och föreläsare i matematikdidaktik. Han har även en masterexamen i utbildningsvetenskap med inriktningen matematikdidaktik. Ingemar forskar om förklaringar till låga prestationer i matematik och disputerar i september 2019 med avhandlingen ” Elever i matematiksvårigheter – lärare och elever om låga prestationer i matematik”.

Här kan du ta del av en artikel på temat "Så kan fler lyckas med matematiken" i Tidningen Grundskolan där Ingemar intervjuas.


Lizelott Löwendahl, Utbildningsglädje

lizelott lizelott dyskalkj 2019

Lizelott arbetar som förstelärare i specialpedagogik på Språkintroduktionen och har en bred erfarenhet av att undervisa elever med låga prestationer i matematik. Hon är även inspiratör och föreläsare samt har hållit i flera kurser om matematiksvårigheter. Lizelott skriver för närvarande sin masteruppsats i utbildningsvetenskap med inriktning translanguaging.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 980 exkl. moms

2 dagar 

  • 16-17 mars 2020:16/3 - 17/3 2020:

     Göteborg

    Platser kvar
  • 30-31 mars 2020:30/3 - 31/3 2020:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar