Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Maskindirektivet: CE-märkning och riskbedömning

Pris: 10 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
DISTANS   10-11 juni 2021

Kursnr: 7399

Se alla tillfällen

Du lär dig att självständigt tillämpa maskindirektivet, riskbedöma maskiner och ta fram den tekniska dokumentation som behövs vid CE-märkning.

Utbildningen ger dig den kunskap du behöver om direktivets (2006/42/EG) innehåll, bakgrund och tillämpning fram till CE-märkning.

Vad är viktigt att tänka på och vilket ansvar har du vid inköp av en ny maskin? Vad måste du göra när din nyinköpta CE-märkta maskin är installerad och klar för användning? Vilka regler gäller om du byggt ihop flera maskiner till en linje? Hur är arbetsgången när du ska CE-märka en maskin?

Det finns mer än 600 standarder som är kopplade till maskindirektivet och maskiner tillverkade efter den 29 december 2009 måste uppfylla maskindirektivets krav. Om det saknas bruksanvisning eller försäkran om överensstämmelse för en maskin som släpps ut på marknaden eller tas i drift utgår en sanktionsavgift.

Teknologisk Institut (tidigare SIFU), var 1990 först i Sverige med att erbjuda marknaden den nya kunskap och det stöd som krävdes för att kunna leva upp till kraven som ställdes i EU:s direktiv om CE-märkning. Under åren har utbildningen kontinuerligt uppdaterats och förädlats. Det har skett omfattande ändringar av det ursprungliga direktivet, 98/37/EG. Vi följer utvecklingen noggrant och anpassar successivt våra utbildningar.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som tillverkar, köper in eller distribuerar maskiner inom EES eller som ansvarar för maskinsäkerhet. Du kanske arbetar som: konstruktör, projektingenjör, maskinansvarig, produkt- eller produktionsansvarig, arbetsmiljöingenjör, utvecklingschef, kvalitetsansvarig eller servicepersonal.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskapskrav krävs.

Syfte

Efter genomgången kurs erhåller du den kunskap om vad som krävs när du köper in och installerar en maskin. Du får förståelse för Maskindirektivets innehåll och den bakomliggande lagstiftningen. Du kommer även kunna utforma en instruktionsbok, göra en riskbedömning och ha kunskap om vilken teknisk dokumentation som krävs för CE-märkning.

Innehåll

Riskbedömning är en förutsättning för CE-märkning och kommer därför att vävas in under båda kursdagarna. Du får lära dig att göra en riskbedömning med en enkel metod i Excel, lämplig för både små och stora företag.

Kort ur kursinnehållet:
- Maskindirektivet, innehåll och översikt
- Arbetsgång vid CE-märkning
- Teknisk dokumentation, EG-försäkran om maskiners överensstämmelse
- Vad måste du göra när din nyinköpta CE-märkta maskin är installerad och klar för användning?

- Genomgång av en maskin med avseende på tekniskt underlag - instruktionsbok m.m.
- Riskbedömning förutsättningar för CE-märkning
- Flera övningar på maskiner/tillverkningslinje


Ta del av hela kursinnehållet för båda dagarna genom att klicka på dagarna nedan.

Dag 1
- EU:s lagstiftning, - marknadskontroll, anmält organ och produktansvar.
- Maskindirektivet: innehåll och översikt
- Arbetsgång vid CE-märkning
- Grupparbete: Teknisk dokumentation, EG-försäkran om maskiners överensstämmelse
- Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordad maskin
- Monteringsanvisningar för delvis fullbordad maskin
- Genomgång av standarder för att underlätta konstruktionsarbetet
- Vad ska du göra innan du använder en äldre eller nyinköpt maskin?
Dag 2
- Genomgång av en maskin med avseende på tekniskt underlag - instruktionsbok m.m.
- Genomgång av Bilaga 1 i maskindirektivet
- Riskbedömning
- Grupparbete på maskinlinje: certifieringsproceduren för en komplett anläggning
- Varför skall jag göra en riskbedömning?
- Riskbedömning arbetsgång
- Genomgång av förutsättningarna för en riskbedömning
- Hur skall en riskbedömning se ut?
- Tänkbara riskkällor
- Tänkbara skadehändelser
- Tänkbara orsaker
- Prioritet, bedömning av hur allvarlig riskkällan är
- Föreslå lämpliga åtgärder
- Användning av standarder i riskbedömningsarbetet
- Grupparbete med hjälp av Excelmall
- Genomförande av riskbedömning på en robotcell

Övrigt:

Den här kursen går att beställa som företagsanpassad och genomförs då i kundens egna lokaler.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 900 exkl. moms

2 dagar 

  • 10-11 juni 2021:10/6 - 11/6 2021:

     DISTANS

    Platser kvar
  • 18-19 november 2021:18/11 - 19/11 2021:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar