Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Lokalhyror - kommersiell hyresrätt

Pris: 10 400 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   3-4 juni 2019

Kursnr: 4478

Se alla tillfällen

Kursen Lokalhyror - kommersiell hyresrätt behandlar speciella hyresfrågor för lokaluthyrning som t ex hyrestid - hyresförhållande, andrahandsuthyrning – överlåtelse och uppsägning – skadestånd. Vi gör en grundlig genomgång av alla de olika punkter som finns i ett lokalhyresavtal.Speciellt tar kursen upp praxis vid tvister, skadeståndsprocessen och skadestånd. Vi tar upp en del rättsfall och gör kunskapsåterföringar genom grupparbeten och redovisningar.Lärare på kursen är Christer Grönevall, hyresråd och ordförande för hyresnämnden i Linköping samt författare till läroböcker inom området. Christer är också universitetsadjunkt och huvudansvarig för ämnesområdena för blivande affärsjurister vid Linköpings universitet samt en uppskattad skribent och debattör.

Deltagare

Fastighetsförvaltare, fastighetschefer, mäklare, lokaluthyrare samt personal inom konsult- byggherre- och byggentreprenörsbranschen. Kursen är också lämplig för styrelser i bostadsrättsföreningar.

Förkunskaper

Inga krav på speciella förkunskaper. Som nyanställd eller nyetablerad och med behov av att snabbt bli förtrogen med ämnesområdet kan kursen likväl anses som krävande.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskaper inom hyresrättsområdet inriktad mot lokaler för att möjliggöra ett självständigt och professionellt agerande. Ett underliggande syfte är att deltagaren ska få kännedom om de formella fallgropar som finns och därmed undvika fel som kan leda till ekonomisk skada, t.ex. i form av skadeståndsskyldighet.

Innehåll

 • Hyresbegreppet - lokalhyror
 • Hyrestid/hyresförhållande/uppsägning
 • Hyresbeloppet och indexklausuler
 • Förfarande vid konkurs
 • Indirekt besittningsskydd
 • Ändrad användning/andrahandsuthyrning
 • Marknadshyra
 • Ersättningsregler och skadestånd
 • Rättsfall
 • Förhandlingsspelet vid omförhandling av lokalhyresavtal.
 • Seminarieövning som tar upp fallgropar vilka kan leda till ekonomisk skada.
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 400 exkl. moms

2 dagar 

 • 3-4 juni 2019:03/6 - 04/6 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 14-15 november 2019:14/11 - 15/11 2019:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Hyresrätt - bostäder och lokaler
Stockholm: 17-18 oktober 2019

Hyresrätt - Bostäder och lokaler är en grundkurs som i princip behandlar hela hyresrättsområdet.Hyresrätten är ett snårigt område där det finns många fallgropar och hög risk att göra formella fel som leder till ekonomisk skada. Man bör naturligtvis inte hyra ut till en hyresgäst utan att veta vilka fallgropar som ligger i förekommande standardavtal. Varje år finns flera fall av där även högetablerade aktörer gör fel med förluster i pengar och prestige. Därtill kommer lidande för berörda.Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskaper inom hyresrättsområdet för att möjliggöra ett självständigt och professionellt agerande. För att uppnå detta fokuserar kursen på tillämpning av hyreslagen, 12 kap Jordabalken.I kursmaterialet finns en beskrivning av hela hyreslagen jämte hela lagtexten och samtliga standardavtal samt övriga blanketter. Till kursen följer också en speciellt framtagen lärobok inriktad mot praktisk tillämpning av hyreslagen. Kursen tar upp ett stort antal aktuella exempel med frågeställningar och svar.Lärare på kursen är Christer Grönevall, hyresråd och ordförande för hyresnämnden i Linköping samt författare till läroböcker inom området. Christer är också universitetsadjunkt och huvudansvarig för ämnesområdena för blivande affärsjurister vid Linköpings universitet samt en uppskattad skribent och debattör.Önskar du en snabbkurs för att undvika de vanligaste felen inom hyresrätten för bostäder så kan du delta i första kursdagen. Kursnummer 4469, Grundläggande hyresrätt för bostäder.