Utbildningar

 

Ledningsdimensionering och utlösningsvillkoret

Pris: 10 900 SEK, 2 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4313

Ledningsdimensionering upplevs av många som ett svårt område om vilket man skulle vilja veta mera. I denna kurs får du lära dig dimensionering av ledningar med tillhörande överströmsskydd och med hänsyn till olika förläggningssätt m m under handledning av en erfaren lärare. Vi arbetar efter kraven i gällande starkströms-föreskrifter och de nya elinstallationsreglerna.

I kursen arbetar vi med Handbok 421 som innehåller standarderna SS 4241404, SS 4241406 och SS 4241424. Handboken kan användas vid dimensionering av kablar i ledningsnät där man tar hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast, skydd mot kortslutning och med beaktande av att utlösningsvillkoret skall vara uppfyllt vid jordslutning.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som behöver lära mer om hur man dimensionerar olika typer av kablar t ex konsulter, projektörer, elinstallatörer, eltekniker av alla slag m fl.

Förkunskaper

Grundläggande elkunskaper och erfarenhet från elanläggningar.

Syfte

Ge kunskap för att beräkna, dimensionera, belasta och säkra ledningar på rätt sätt med hänsyn till starkströmsföreskrifternas och elstandardens krav.

Innehåll

- Utgåva 4 av SEK Handbok 421
- Olika förläggningssätt
- Dimensionering av överlastskydd och kortslutningsskydd
- Uppvärmningsförhållanden,
- Parallellkoppling, beräkningsexempel
- Kraftkablars och säkringars egenskaper.
- Utlösningsvillkoret
- Olika felsituationer/fellägen,
- Selektivitetskontroll

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser