Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Ledning och utveckling av fastighetsföretag

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4487

Kursen "Ledning och utveckling av fastighetsföretag" ger svar på hur man framgångsrikt leder och utvecklar fastighetsföretag trots att frågorna runt en framgångsrik affärsverksamhet är både många, komplexa och särpräglade. Goda kundrelationer, spännande arbetsuppgifter med bra möjligheter till karriärsutvecklings skall vara ledord för en framgångsrik ledning av lönsamma fastighetsföretag.
Kursen tar, förutom konkreta lednings- och utvecklingsfrågor, också upp arbetsrätt - lagstiftning, kollektivavtal, företagsinterna regler och allmänna arbetsrättsliga grundsatser som en förutsättning för att utveckla fastighetsföretag.
Kursens huvudbudskap är att en väl genomtänkt affärsstrategi hämtad från servicemanagement är en viktig förutsättning för att långsiktigt framgångsrikt leda och utveckla fastighetsföretag.

Förkunskaper

God kännedom om fastighetsföretag och deras olika verksamheter.

Syfte

Kursens syfte är att inspirera kursdeltagarna till att självständigt kunna förstå och utveckla drivkrafter för att leda och utveckla fastighetsföretag.

Innehåll

- Inledning - framtidsscenario
- Affärsplanen och strategier
- Ledningens roll
- Processorienteringen - ett sätt att strukturera sunt förnuft
- Verksamhetsledningssystem och medarbetarnas roller
- Arbetsrätt
- Verksamhetsledning utifrån kundbehov, en CRM-ansats

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar