Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Ledarskap för förändring

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2221

Teknologisk Instituts utbildning Ledarskap för förändring är en simulering av hur ett kontinuerligt förbättringsarbete kan ledas och genomföras genom aktivt coachande ledare i samspel med medarbetarna.Deltagarna får under två dagar praktiskt träna på att leda kontinuerligt förbättringsarbete i
en simulerad miljö.
Arbetet bygger på ett ”coachande” ledarskap med täta intervaller (i praktiken veckovis ner till dagligen).
De övergripande utmaningar som formulerats i verksamhetens målstyrningsarbete bryts ner till s.k. måltillstånd som enkelt kan beskrivas hur verksamheten bör fungera för att nå utmaningarna.
Under simuleringens gång testar medarbetarna förbättringarnas påverkan på hur verksamheten fungerar mot de uppsatta målen genom att utföra små men många frekventa experiment.Efter varje experiment möts medarbetare och coach och en kort genomgång görs av senaste experimentet.
Vad förväntade vi oss, vad blev resultatet och vad lärde vi oss av experimentet?
Detta förfaringssätt skapar en organisation med kontinuerligt fokus på förbättringsarbetet och utveckling av ledare och medarbetare. Det är också ett steg vidare från slumpmässiga förbättringar till styrning av förbättringsarbetet mot de övergripande målen och utmaningarna.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till personer verksamma inom tillverkningsindustrin, tjänsteföretag eller offentlig verksamhet t ex sjukvård och som ska leda införandet av förbättringsarbete (ev. Lean) i sin egen verksamhet.
Utbildningen är också lämplig för alla i en verksamhet, från beslutsfattare till produktionspersonal och som är delaktiga i verksamheten utvecklingsprocesser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Syfte

Deltagarna skall efter genomgången utbildning kunna starta upp och driva förbättringsgrupper i egen verksamhet.

Innehåll

- Introduktion
- Genomföra ett simuleringsspel
- Utvärdera utfallet och planera för ett första experiment för att uppnå måltillståndet
- Genomföra ett nytt spel med beslutat experiment
- Utvärdera utfallet, reflektera och notera gruppens lärdomar enligt ”Katamodellen”
- Planera för nästa experiment
- Genomföra ytterligare spel med nya experimentet
- Utvärdera , reflektera och notera lärdomarna
- Nya experiment planeras, genomförs och utvärderas även under andra dagen
- Avslut med planering för ev. genomförande av metoden i egen verksamhet

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Värdeflödesanalys (VFA)

Teknologisk Instituts utbildning Värdeflödesanalysen ger en god inblick i innebörden av Lean. Det är ett praktiskt upplagt träningsprogram uppdelat på två tillfällen med totalt fyra dagar.Värdeflödesanalys är ett effektivt verktyg för kommunikation, verksamhetsplanering och hantering av förändringsprocessen. Grundidén är att genom helhetssyn tydliggöra sambandet mellan informations- och material/ärende/patient-flöden samt källor till slöseri. Värdeflödesanalysen fokuserar på utmaningar och hinder för att skapa effektiva flöden både internt och gentemot kund.Första dagen är det teori och praktiska övningar avseende nulägeskartläggning utifrån ett praktiskt exempel.Andra dagen teori och träning i att skapa ett framtida effektivt flöde från samma praktiska exempel.Dagen avslutas med utdelning av en hemuppgift att till nästa kurstillfälle redovisa arbetet med att kartlägga ett flöde från egen verksamhet, produktion, administration eller service samt utifrån detta göra en karta av ett förbättrat framtida flöde utifrån nulägeskartläggningen.Nästa kurstillfälles första dag sker redovisning i gruppen av resp. deltagares kartläggningar, både nuläge och tänkta framtida läge. Andra dagen genomgås detaljerade metoder för förbättringar av flöden.Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.