Utbildningar

 

NYHET
Ledarskap för förändring

Pris: 9 800 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   9-10 april 2018

Kursnr: 2221

Se alla tillfällen

Teknologisk Instituts utbildning Ledarskap för förändring är en simulering av hur ett kontinuerligt förbättringsarbete kan ledas och genomföras genom aktivt coachande ledare i samspel med medarbetarna.Deltagarna får under två dagar praktiskt träna på att leda kontinuerligt förbättringsarbete i
en simulerad miljö.
Arbetet bygger på ett ”coachande” ledarskap med täta intervaller (i praktiken veckovis ner till dagligen).
De övergripande utmaningar som formulerats i verksamhetens målstyrningsarbete bryts ner till s.k. måltillstånd som enkelt kan beskrivas hur verksamheten bör fungera för att nå utmaningarna.
Under simuleringens gång testar medarbetarna förbättringarnas påverkan på hur verksamheten fungerar mot de uppsatta målen genom att utföra små men många frekventa experiment.Efter varje experiment möts medarbetare och coach och en kort genomgång görs av senaste experimentet.
Vad förväntade vi oss, vad blev resultatet och vad lärde vi oss av experimentet?
Detta förfaringssätt skapar en organisation med kontinuerligt fokus på förbättringsarbetet och utveckling av ledare och medarbetare.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till personer verksamma inom tillverkningsindustrin, tjänsteföretag eller offentlig verksamhet t ex sjukvård och som ska leda införandet av Lean i sin egen verksamhet.

Utbildningen är också lämplig för alla i en verksamhet, från beslutsfattare till produktionspersonal och som är delaktiga i produktions- och utvecklingsprocesser.

Syfte

Deltagarna skall efter genomgången utbildning kunna starta upp och genomföra motsvarande i egen verksamhet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 9 800 Exkl. moms

2 dagar 

  • 9-10 april 2018:09/4 - 10/4 2018:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

Kan vi hjälpa dig?