Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Leanledaren - Att införa Lean

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2309

Teknologisk Instituts utbildning Leanledaren - att införa Lean ger dig mycket god kunskap om hela Lean-filosofin samt en stor mängd praktiska råd och verktyg. Med kunskapen kan du själv sedan framgångsrikt införa de värdeskapande och effektiva Leanprocesserna. Att inför Lean ger en ökad lönsamhet med mer nöjda kunder och medarbetare.

Utbildningen passar också utmärkt för dig som kommit en bit på väg i införandet av Lean.

Vår utbildning är uppbyggd av 4 utbildningsmoduler om totalt 8 utbildningsdagar plus ett antal hemuppgifter. Vi utgår från förutsättningarna som finns i företags omvärld och spelar upp en verksamhet som bygger på Leanfilosofin med kundvärdet i fokus. Snabbt för vi dig därefter vidare i värdeflödet för att finna förbättringar som t ex i tillgänglighet och service.

Varje utbildningsmodul kan givetvis studeras som en fristående kurs beroende av ditt eget behov av kunskap. Vi på Teknologisk Institut hjälper mer än gärna till med studievägledning.

Utbildningen avslutas med en serie av praktiska verktyg för att lyckas fullt ut i Leanarbetet. Under utbildningen kommer vi också att arbeta med hemuppgifter som en form av självstudier.

Om ni har svårt att komma till oss på utbildning kommer vi mer än gärna hem till er. Vänligen kontakta vår utbildningsrådgivare för ett första förutsättningslöst samtal.

Utbildningarna som ingår i Leanledaren - Att införa Lean är:

- Leanspelet
- Värdeflödesanalys och verktyg för Lean
- Planering av Lean
- Ledarskap och förändringsarbete vid Lean

Deltagare

Utbildningen vänder sig till personer verksamma inom tillverkningsindustrin, tjänsteföretag eller offentlig verksamhet t ex sjukvård och som ska leda införandet av Lean i sin egen verksamhet.
Utbildningen är också lämplig för alla i en verksamhet, från beslutsfattare till produktionspersonal och som är delaktiga i produktions- och utvecklingsprocesser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig ett flertal praktiska verktyg för att kunna lyckas väl i ditt värdeskapande arbete med skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Utbildningen i Lean skapar kunskap, förståelse och helhetssyn över grundidén för Lean filosofin och hjälper dig att kunna framgångsrikt implementera Lean i din egen verksamhet.

Innehåll

DAG 1: Grunderna i Lean och Lean-spelet
- Företagets omvärld
- Introduktion av Lean
- Leanspelet - Produktionssimulering

DAG 2: Värdeflödesanalys
- Utgå från kundvärdet
- Lär dig att se ordentligt
- Vad skapar värde?
- Vad är slöseri?
- Totalt Produktivt Underhåll, TPU
- Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet, TAK
- Overall Equipment Effectiveness, OEE
- Hemuppgift: Värdeflöde-Nuläge

DAG 3: Värdeflödesanalys fortsätter
- Värdeflödesanalys - Framtida tillstånd
- Hemuppgift: Värdeflöde-Framtida tillstånd

DAG 4: Verktyg för Lean
- Redovisning av hemuppgift
- Systematisk problemlösning
- De 7 kvalitetsverktygen
- 5S
- Sortera
- Standardisera
- Städa
- Skapa vana
- Strukturera
- Single Minute Exchange of Dies, SMED
- Jidoka - Att bygga in kvalitetsprocesser
- Andon - Signalering vid fel och problem
- Poka Yoke - Mekanismer för att undvika misstag

DAG 5: Utjämning av produktion
- Heijunka - Utjämning av flöden och arbetsbördor
- Just in Time, JIT
- Kanban - Signaleringssystem i produktionen
- Kanbanspel
- Flöde - Line eller station

DAG 6: Planering, simulering, kvalitet och perfektion
- Lean-planering
- Lagerstyrning
- Dubbel ABC
- Behovsberäkning (MRP och Lean)
- Simulering av variation
- Mellanlagersimulering
- Theory of Constraints, TOC - Flaskhalsteori
- Kaizen - Ständiga förbättringar
- Six Sigma

DAG 7 och 8: Att leda, driva och genomföra förbättringsarbete
- Rollen som förbättringsledare
- Organisationen
- Gruppen
- Visioner och mål
- Engagemang
- Personlig planläggning
- Handlingsplaner
- Kommunikation, coachning
- Konflikthantering i förändringsprocesser

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar