Utbildningar

 

Lean Maintenance

Pris: 13 200 SEK, 3 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2305

Lean Maintenance är en helt central del av Lean-tillämpningen. Framför allt handlar det om att transformera traditionellt underhåll och riskhantering till en process för värdeskapande och högsta möjliga tillförlitlighet. Teknologisk Instituts tredagarsutbildning Lean Maintenance tar dig igenom underhållet i tillverkningen, ställer detta mot Leantänkandet och visar på de exempel som finns. Du kommer att se hur ständiga kvalitets- och resultatförbättringar har åstadkommits genom Lean TPM-program. Du får också lära dig hur ditt team ska prioritera i underhållsarbetet, hur ni skall beräkna och planera rätt processer och typer av utrustning, minimera slöseri och ta bort alla icke värdeskapande aktiviteter, etablera underhållssystem samt hur ni kan öka resultaten hos underhållsgruppen.

Innehåll

- Beräkning av dolt slöseri
- Simulering av Lean Maintenance
- Organisationen kring Lean Maintenance
- Lean Maintenance revision
- Att prioritera i underhållsarbetet
- Utbildning och lärande i underhållsgruppen
- Ledarskap, kultur och miljö
- "The Maintenance Scorecard" - Att mäta underhållet
- Att sätta mål för underhållet
- Förbättringsplan för underhållsarbetet

Övrigt

Observera att undervisningen samt dokumentation är på engelska.

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser