Utbildningar

 

Lean för företagsledningen

Pris: 1 SEK, 1 dag

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2304

Vid implementeringen av och arbetet med Lean finns det olika perspektiv beroende på vilken position man befinner sig. För ledningen infaller på ett naturligt sätt ett strategiskt perspektiv, behovet av att ta ett helhetsgrepp och att sprida den kultur som Lean förutsätter. Teknologisk Instituts kurs för dig i ledningsställning tar sikte på allt det du ska tänka på och har ansvar för vid Leanarbetet.

Innehåll

- Varför Lean?
- Nya målsättningar med Lean
- Ledningens roll i Leanarbetet
- Kommunikation och relation till företagets olika enheter
- Leadarskapet vid Lean - De speciella principerna och tankesätten
- Praktiska exempel

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?