Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 7302

Teknologisk Instituts utbildning Kvalitetsledningssystem vänder sig till dig som leder företagets kvalitetsutveckling enligt ISO 9001:2015 eller är i färd med att implementera detta. Målet är att kunna utveckla ett processorienterat kvalitetsledningssystem som passar den egna verksamheten men som också uppfyller standardens alla krav. Tonvikten ligger på praktiska lösningar, få dokument, mallar och datorstöd för att kunna utveckla ett enkelt ledningssystem som stödjer förbättring och effektivitet och som ger möjlighet till uppföljning. Dessutom kan detta system enkelt vidareutvecklas mot ett integrerat ledningssystem för både kvalitet(ISO 9001) och miljö (ISO 14001).Standardkraven kan tolkas och tillämpas på många olika sätt. Det viktigaste är dock att varje enskilt företag tillämpar kraven på ett sådant sätt att det passar den egna verksamhetens processer och att systemet är enkelt att använda och underhålla. Rätt använt blir nämligen kvalitetsledningssystemet ett utmärkt verktyg för att öka företagets effektivitet och lönsamhet.

Deltagare

Alla som ansvarar för och underhåller eller ska implementera ISO 9001:2015.

Förkunskaper

Yrkeserfarenhet och god kännedom om det egna företaget.

Syfte

Målet är att kunna utveckla ett processorienterat kvalitetsledningssystem som passar den egna verksamheten men som också uppfyller ISO 9001-standardens alla krav. Tonvikten ligger på praktiska lösningar och ett enkelt ledningssystem som stödjer förbättring och effektivitet.

Innehåll

Allmänna frågor
- ISO 9000 och dess roll i företaget
- Vad ska vara med i systemet?
- Totalkvalitet

Standarden
- Genomgång av SS EN ISO 9001:2015
- Övriga standarder i ISO-familjen

Strukturer
- Hur man börjar, olika arbetssätt och olika rutiner
- Processtänkande
- Dokumentationsprinciper
- Kvalitetsdokument
- Kvalitetspolicy
- Mål, hjälpmedel och mätningar

Kvalitetsmanualens och handbokens uppbyggnad
Datorstöd vid dokumentation och användning

Utvecklingsarbetet
- Ledningssystemet
- Nulägesanalys
- Kvalitetspolicy
- Projekt- och handlingsplan
- Utbildning och införande av systemet

Uppföljning
- Interna revisioner och utbildning av revisorer
- Standard för revision av ledningssystem
- Underhåll och skötsel av ledningssystem

Certifiering av ledningssystem. Kostnader

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Praktisk kvalitetsrevision - med revisionsövning på företag

Utbildningen Praktisk kvalitetsrevision – med revisionsövning vänder sig till dig som redan är intern kvalitetsrevisor eller som kommer att arbeta med interna revisioner. Kursen syftar till att ge en god förståelse hur man planerar, förbereder, genomför och rapporterar en revision av ett ledningssystem, som bygger på kvalitetsstandardenSS-EN ISO 9001:2015 och revisionsstandarden SS-EN ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem.Målet för de interna kvalitetsrevisionerna är att undersöka om kvalitetsledningssystemet fungerar som det ska, d v s att beskrivningar och verklighet stämmer överens och att alla åtaganden, policys och målsättningar uppfylls. Revisionen ska även försöka påvisa möjliga förbättringar och hur olika ”fel-risker” bäst kan förebyggas. De interna revisorerna har således en nyckelroll i kvalitetsarbetet och deras kompetens måste regelbundet säkras.Den här utbildningen ger dig förutsättningarna för hur man planerer och förbereder en revision samt hur den genomförs, bedöms samt hur den ska rapporteras och följas upp. Ett mycket uppskattat inslag är den praktiska delen där du tillsammans med en kollega får vara med om att genomföra en revision i ett kvalitetscertifierat företag. Här får du både nya insikter och konkret erfarenhet. Revisionen genomförs med ledning och stöd av erfaren revisionsledare. Efter utbildningen ska du kunna ansvara för och genomföra interna kvalitetsrevisioner i den egna verksamheten eller hos leverantör.