Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner i entreprenader

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2771

Kurs som ger dig ökad kunskap och färdigheter i att upprätta kvalitets, miljö och arbetsmiljöplaner för entreprenader. Kvalitets- och miljöstyrning har blivit en självklarhet vid entreprenad- och konsultupphandling. Nyheterna i AB 04/ABT 06 bekräftar påståendet. För att uppnå de mål som ställs i branschen krävs miljö- och kvalitetsplaner samt arbetsmiljöplaner.
Entreprenören/konsulten måste i sin tur kunna föra ansvaret vidare till bl a underleverantörer.
I AB 04/ABT 06 föreskrivs bland annat att entreprenören skall, sedan avtalet ingåtts, upprätta kvalitetsplan och miljöplan för entreprenaden och därvid inarbeta kvalitets- och miljöåtgärder som beställare föreskrivit i förfrågningsformuläret - om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna. Innan arbetet påbörjas skall entreprenören överlämna dessa planer till beställaren för granskning och godkännanden.Många beställare börjar ställa krav på miljöplaner utifrån krav som är framtagna av vägverket och storstadskommuner. Vidare har miljöstyrningsrådet arbetat fram kriterier för kvalificering av leverantörer och checklista för miljöplaner. Förmågan att ta fram miljöplaner enligt checklistan kommer att bli väsentlig för många aktörer.

Deltagare

Kursen vänder sig till entreprenörer, byggledare, beställare/byggherrar, projektörer, konsulter, kontroll- och kvalitetsansvariga m fl.

Förkunskaper

Erfarenheter från entreprenader.

Syfte

Öka förmågan att upprätta kvalitets, miljö och arbetsmiljöplanering och ge förutsättningar för en trovärdig egenkontroll.

Innehåll

  • Krav på planering av entreprenader.
  • Termer och begrepp
  • Att strukturera upp en projektplan för projekterings- och genomförandeskedet
  • Byggherrens och byggledningens roll samt tillämpningsövningar.
  • Kvalitetsplan/kontrollplan kvalitet. Koppling till kontrollplan PBL/BBR
  • Miljöplan/ kontrollplan miljö
  • Arbetsmiljöplanering/ kontrollplan arbetsmiljö med koppling till byggherrens Arbetsmiljöplan.
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar