Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Kunddriven innovation

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 6642

För att lyckas med innovation behöver varje företag utforma sin egen plattform för att ta tillvara och bemöta kundernas allt högre krav på design, funktion, kvalitet och kortare time-to-market!  Men hur gör du för att verkligen bemästra din innovation och produktutveckling? Hur är din organisation uppbyggd för att maximera kundvärden och hur stora är förutsättningarna för en stark innovationskultur inom ditt företag?Kursen Kundriven Innovation är framtagen för dig och medlemmar i innovationsteamet där medarbetare från bl.a. utveckling, marknad och produktion ingår. Genom fem praktiska övningar får du verktygen och kunskapen du behöver för att öka kundvärdet i din egen produkt och möta nya och gamla kunders krav:1. Levandegör kunden för hela organisationen!
2. Visualisera, fånga och dokumentera kundens uttalade och dolda behov!
3. Maximera kundvärdet i förhållande till dina konkurrenter!
4. Skapa innovativa lösningar med verklig kundnytta!
5. Förbättra samverkan med kunden längs hela den kommersiella processen!
Kursledare
Kursledarna har en lång erfarenhet av att arbeta med produktutveckling på både stora som små företag i Sverige och internationellt. 
Kursupplägg
En intensiv dag med teori och praktiska övningar. Träna på att applicera metoderna på ditt eget produktcase i fem olika steg. Kursen bygger på en hög nivå av aktivitet från deltagarna.

Förkunskaper

Du bör arbeta med eller nära produktutvecklingen i din organisation som utvecklingsansvarig, produktchef, produktionschef, utvecklingsingenjör, marknadschef, designchef, teknisk chef och programchef.

Syfte

Du får verktygen och kunskapen för att öka kundvärdet i din produkt.

Innehåll

Vad är unika kundvärden?
Inledande deltagardiskussion kring:
- Hur vet vi vad som är unika kundvärden?
- Vad är det för förutsättningar som krävs för att ta fram en ny och framgångsrik produkt?
- Hur ser samarbetsformerna ut som ökar innovation och kundvärde för era produkter?
- Så blir du bättre på att se möjligheter och identifiera problem och slöseri i er produktutveckling och affär!
- Vilka är riskerna med en felaktig produktutveckling ? när kan din produktutveckling vara direkt skadlig och även hota din verksamhet?
- Vem leder ett integrerat innovations- och utvecklingssamarbete?
- Från kostnadsdriven produktutveckling till värdedriven innovation

Övning 1 - Levandegör kunden för hela organisationen
Det första som måste framgå klart och tydligt vid framgångsrik innovation är svaret på frågan: Vem är din kund? När väl det är gjort gäller det att levandegöra kunden för hela organisationen för att lyckas uppnå det maximala kundvärdet.

I första övningen definierar du din kund. Du får skapa ett utkast till en Persona som kan användas för att levandegöra kunden i din organisation.

Övning 2 - Visualisera, fånga och dokumentera kundens dolda behov
De företag som tidigt och framgångsrikt ser kundernas önskemål och behov lyckas bättre med att snabbt förse marknaden med nya innovativa produkter med ett högre kundvärde än sina konkurrenter. Här får du träna på att kartlägga kundernas uttalade och dolda behov.

Vidare får ni träna på att utforma enkäter som får kunderna att prioritera mellan olika behov och även uttala sig om hur väl dagens produkter löser dessa behov.

Övning 3 - Maximera kundvärdet i förhållande till dina konkurrenter
Utforma en värdekarta för din produkt. Värdekartan hjälper dig att skapa en tydlig och bra gränsyta mellan olika funktioner i din organisation. Värdekartan blir det dokument som skapar en samsyn kring hur din produkt skapar och förlorar värde för kunderna.

Värdekartan kan användas för att jämföra er produkt med konkurrenternas, sätta målvärden på produktens prestanda på kort och lång sikt samt utgöra grunden för framtida produktutveckling och värdebaserad försäljning.

Övning 4 - TRIZ - Hur skapa smartare innovativa lösningar och produkter med verklig kundnytta?
TRIZ är ett kategoriserat sätt att generera reella, smarta lösningar på allehanda tekniska problem och konflikter, d.v.s. en effektiv metod för att bli mera innovativ. Under handledning kommer du själv försöka lösa tekniska problem för att få bättre förståelse av principerna i TRIZ.

TRIZ, Teori för innovativ problemlösning, är en omfattande kunskapsbas som bygger på analys av miljontals patent. En analys som visar att uppfinningar inom många vitt skilda områden bygger på samma principer och att innovationer inte är slumpmässiga utan följer vissa regelbundna mönster.

Övning 5 - Förbättra samverkan med kunden längs hela den kommersiella processen
Skapa ett ramverk för samverkan med kunden under hela den kommersiella processen. Utforma tydliga strategier för hur du fångar spekulanter och gör dem till kunder, hur du gör kunder till nöjda användare och slutligen hur du kan skapa värde för kunden när din produkt har tjänat ut och kunden avvecklar den. Samverkan med kunden är ett kretslopp där det gäller att göra spekulanter till lojala och trogna kunder.

Övrigt

I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser, dokumentationsmaterial, boken "Skapa oöverträffat kundvärde" samt A3 road maps, Värde 500: -. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer.

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?