Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
Ok
 

Kulturmiljö i samhällsplaneringen 2019

2 dagar Konferens i Stockholm

26-27 mars 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Välkommen till 2019 års forum för kulturmiljöfrågor i planeringen!

Att balansera kraven på en effektiv och tillväxtfokuserad samhällsplanering mot en ansvarsfull och lyhörd hänsyn till värdefulla kulturmiljöer kan vara en utmaning.

Hur får du dessa frågor att bli en naturlig del av planeringen? Hur kan du nyttja den rådande lagstiftningen som ett stöd i arbetet och hur bör den praktiskt tolkas? På årets forum för kulturmiljöfrågor i planeringen får du svaren på dessa frågor och mycket mer!

Under två spännande dagar får du som deltagare inspireras och ta lärdom av framstående experter och erfarna praktiker. Ta även chansen att träffa och utbyta erfarenheter med dina branschkollegor från olika delar av landet.

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

 • Hitta rätt balans mellan historiska kulturmiljövärden och behovet av förtätning
 • Lagen som verktyg och stöd för att skydda kulturmiljöer
 • Metoder för att tydliggöra och säkra viktiga kulturvärden i detaljplanen
 • PBL i praktiken – aktuell rättspraxis
 • Stärk värdet hos befintliga kulturmiljöer genom att tillföra nya element

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Program

 • Registrering med kaffe & smörgås
 • Moderator Johanna Ulfsdotter inleder konferensen
 • Kulturvärden i planeringen - skyldigheter & möjligheter

  Under detta pass får du ta del av Boverkets råd för en god hantering av kulturmiljöfrågor i arbetet med översikts- och detaljplan. Som deltagare får du även chansen att ställa de specifika frågor du står inför i ditt eget arbete.

  • Dessa krav ställs i PBL beträffande kulturvärden i planeringen
  • Vilket kunskapsunderlag behövs?
  • Instrumenten PBL erbjuder för att värna kulturmiljön – så utformas ett relevant skydd i detaljplanen

  Otto Ryding, expert, Boverket

 • Hur du tolkar rådande lagstiftning & praxis
  • Kulturmiljöreglerna i PBL – hur tolkas dessa i praktiken?
  • Så säkerställer du tidigt att kulturmiljöer ges utrymme i detaljplaner & bygglov
  • Viktiga lärdomar från prejudicerande domslut i MÖD

  Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- & miljööverdomstolen

 • Diskussion & frågestund med Mark- & miljööverdomstolen

  Här får du chansen att diskutera och få svar på just dina frågor kring PBL och aktuella rättsfall med koppling till kulturmiljö.

  Skicka gärna in dina frågor i förväg (senast den 12 mars) till mlin@teknologiskinstitut.se.

 • Lunch
 • Evidensbaserad stadsutveckling – hållbar stadsbyggnad på konkreta grunder
  • Vad är evidensbaserad stadsutveckling – är det rätt väg framåt?
  • Så kan kulturmiljön förstås som en del i ett system av evidenser
  • Att anpassa gestaltningen av nybyggnationer till kulturmiljön – evidensbaserat eller inte?

  Joakim Forsemalm, docent i etnologi, Göteborgs universitet samt Radar arkitektur & planering

 • Verktyg för hur du lyfter & väger kulturmiljövärden mot andra intressen

  En vanlig uppfattning inom samhällsplaneringen är att allmänhetens intresse karaktäriseras av en orubblig vilja att bevara. I Tjörns kommun, där cultural planning och medborgardeltagande aktivt tillämpas i planeringens tidiga skeden, har man vid tillfällen sett raka motsatsen.

  • Hur påverkas kommunens kulturmiljöer när allmänna intressen inte är allmänna?
  • Vilken innebörd får det för kommunens utveckling?
  • Så tydliggörs kulturmiljöernas värde för allmänhet och övriga intressenter

  Daniel Rutgersson, planhandläggare och bebyggelseantikvarie, Tjörns kommun

 • Eftermiddagskaffe
 • Ny användning av en kulturhistorisk byggnad – hur gör du & vad bör du tänka på?

  Koncernbolaget Tension Graphics verkar inom spelutveckling, vilket medför höga och detaljerade krav på ändamålsenliga lokaler. Under detta pass får du som deltagare ta del av ett inspirerande exempel på hur en modern verksamhet har passats in i en kulturhistoriskt signifikant fastighet – utan negativ inverkan på byggnadens kulturvärden.

  • Kombinationen av ny och gammal funktionalitet – så har vi lyckats
  • Hur resonerade och beslutade vi om vad som skulle bevaras?
  • Moderna tekniska installationer från ventilation till ögonskanner – hur gick det till i praktiken?

  Magnus Björkman, grundare & VD, Tension Graphics

 • Hållbar & balanserad planering för stad i förändring
 • Kulturmiljö 2048 – hur kan dagens kulturmiljöer & kulturarv bidra till stadsutvecklingen mot framtid

  Under denna inspirerande workshop, som fördjupar och konkretiserar förmiddagens föreläsning av Cornelius Holtorf, får du som deltagare chansen att vidga din förståelse för de framtida utmaningar som måste hanteras av kommande generationer. I reflektion, samtal och diskussion får du möjligheten att tillämpa dina egna kunskaper och erfarenheter för att gemensamt utveckla konkreta och effektiva strategier som skapar nytta i framtiden.

  Du får fördjupade kunskaper inom:

  • Vilka konkreta utmaningar som framtida generationer kommer att behöva hantera
  • Hur dessa utmaningar hänger ihop med kulturarv och kulturmiljö
  • Nya perspektiv på hur det du gör idag kan rusta samhället för framtiden
  • Praktiska råd för hur du bättre tar dig an framtidens utmaningar
  • Att föra produktiva resonemang i grupp – konstruktiv metod som kan appliceras på din egen arbetsplats

  Workshopen leds av
  Unesco-professorn Cornelius Holtorf & Ulrika Söderström

Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-01-26 och 2019-03-01

7.350
SEK

3.350
SEK

2019-03-01

8.350
SEK

3.950
SEK