Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Kontrollansvarig - N och K enligt PBL

Pris: 13 900 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   24-26 maj 2021

Kursnr: 4106

Se alla tillfällen

Säkerställ att du har rätt kompetens inför certifiering!

Denna kurs är skapad för dig som vill bli certifierad KA enligt PBL och behöver goda kunskaper om bygglagstiftning för att se till att byggherrens projekt uppfyller kraven.

Utbildningen ger värdefull kompetens inom byggprocessen och dess ingående delar med angränsande regler och kontroll- och rivningsplaner samt byggherrens och kontrollansvariges roller ur ett kontrollperspektiv.

Alla kontrollansvariga måste vara certifierade enligt lag och vara med från bygglovsansökan eller anmälan till slutbesked vid bygg-, rivnings- eller markåtgärder.

Deltagare

Blivande kontrollansvariga,
Andra som vill ha motsvarande kompetens – till exempel på beställar- eller myndighetssidan.

Förkunskaper

För att gå kursen krävs inga förkunskaper men vill du bli certifierad krävs följande:
Krav för att bli certifierad kontrollansvarig

 • Teknisk utbildning – (en person som saknar formell teoretisk utbildning men har minst tio års erfarenhet kan ändå bli certifierad)
 • Erfarenhet av praktiskt arbete inom byggområdet
 • Lämplighet för uppgiften
 • God kunskap om PBL, PBF, BBR, EKS och kontrollplaner
 • Intyg från godkänd tentamen
 • Certifikatet gäller i fem år och därefter krävs en ny tentamen

Läs mer kring fullständiga kompetenskrav och uppdelningen av de två behörighetsklasser N och K på Boverkets hemsida. Certifiering får endast utfärdas av certifieringsorganen- KIWA eller RISE som är ackrediterade av myndigheten Swedac. På certifieringsorganens hemsidor KIWA eller RISE kan du läsa mer om certifieringsprocessen, prov och ansökan.

Syfte

Du får god kunskap om rollen som KA och gällande regelverk inför certifieringstentamen.

Innehåll

Under kursen varvar vi teori med övningsuppgifter

- Regelverket – Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och Byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler BBR
- Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
- Byggprocessen ur ett KA perspektiv
- Handläggning och genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
- Tillsyn och påföljder, Byggnadsnämndens uppgifter, överklaganden
- Konstruktionsregler och Eurocodes
- Övergripande om ledningssystem, kvalitets- och miljösäkring, miljöbalken och avfallsförordningen
- Regler om- tillgänglighet, byggprodukter, skyddsrum- och certifiering av sakkunniga och kontrollanter
- Entreprenadjuridik utifrån AB, ABT och ABS
- Att arbeta som KA och upprätta en kontrollplan
- Inför tentamen

Upplägg på kursen

Kursen är upplagd enligt strukturen: förstudier + 3 dagars intensivkurs + inläsningsperiod
a/ Förstudiematerial skickas ut före kursstart
b/ 3 dagars intensivkurs
c/ Inläsningsperiod med möjlighet att arbeta med frågebank och övningstenta som finns i kursmaterialet.

För certifiering bokar du som deltagare tentamen separat hos Kiwa eller RISE. Certifieringsorganen har schemalagda tentamensdagar på många platser i landet och datum presenteras på kursen.


Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 13 900 exkl. moms

3 dagar 

 • 24-26 maj 2021:24/5 - 26/5 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 27-29 september 2021:27/9 - 29/9 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 10-12 november 2021:10/11 - 12/11 2021:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?