Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Kontrollansvarig - N och K enligt PBL

Pris: 12 900 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   28-30 september 2020

Kursnr: 4106

Se alla tillfällen

Teknologisk Institut erbjuder en utbildning som syftar till certifiering av kontrollansvariga enligt nya PBL.Den nya lagen började gälla från den 2 maj 2011. Kravet på certifiering är obligatorisk från 1/1 2013. Kontrollansvarig ersätter Kvalitetsansvarig i gamla PBL.Kontrollansvarig måste vara certifierad och finnas med i projektet, från bygglovsansökan eller anmälan till slutbesked.Reglerna för KA finns i Boverkets föreskrifter BFS 2011:14 ”KA 4”. Kompetenskraven på den kontrollansvariga delas upp i två nya behörighetsklasser N och K. Boverket har via allmänna råd till KA 4 - BFS 2012:8 KAAR 1- förtydligat kontrollansvarigs självständiga ställning.

Deltagare

Blivande kontrollansvariga
Andra som vill ha motsvarande kompetens – tex på beställarsidan eller myndighetssidan.

Förkunskaper

Erfarenheter från byggsektorn enligt KA 4.

Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på Boverkets hemsida, www.boverket.se
och föreskriften https://rinfo.boverket.se/KA/PDF/BFS2011-14-KA4.pdf

Översiktliga kunskaper om entreprenadjuridik

Syfte

Säkerställa kunskap om:
- Bygglagstiftning
- Angränsande regler
- Kontrollplaner, rivningsplaner

Säkerställa kännedom om
- Lag om färdigställandeskydd
- Miljöbalken (delar av)
- Avfallsförordning
- Lagen och förordning om skyddsrum
- Arbetsmiljölagen och AFS 1999:3
- Lag om skydd mot olyckor
- Kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem

Innehåll

 • Nya PBL - Bakgrund, lagens struktur, syfte innehåll och definitioner
 • Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser.
 • Byggprocessen ett KA perspektiv - LOV, anmälan, tekniskt samråd, Startbesked, arbetsplatsbesök, KA:s utlåtande, slutbesked etc
 • Handläggning av bygg-, rivnings- och markåtgärder
 • Genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder
 • Tillsyn och påföljder, Byggnadsnämndens uppgifter, överklaganden
 • Plan- och Byggförordningen
 • BBR-Boverkets byggregler
 • Konstruktionsregler och Eurocodes
 • Regler om: Tillgänglighet, byggprodukter, skyddsrum, certifiering av sakkunniga och kontrollanter, energideklarationer
 • Ledningssystem för kvalitet och miljö
 • Kontrollplaner
 • Inventering av farligt avfall inför rivning
 • Miljöbalken och Avfallsförordningen
 • Grunder i entreprenadjuridik
 • Att jobba som KA

Övrigt

EN KA ska ha
- Mycket goda kunskaper om aktuell och relevant bygglagstiftning.
- Goda kunskaper om olika kontrollplaner
- Dokumenterad kunskap om Entreprenadjuridik och konsumenttjänst lagen
- Kännedom ett antal angränsade regler

Kursen är upplagd enligt strukturen förstudier + 3 dagars intensivkurs + inläsningsperiod
a/ Förstudiematerial utskickas före kursstart
b/ 3 dagars intensivkurs
c/ Inläsningsperiod med möjlighet att arbeta med frågebank och övningstenta som finns i kursmaterialet.

Därefter kan KA kandidaten genomföra tentamina hos valt certifieringsorgan – som deltagaren bokar separat. De olika certifieringsorganen RISE och Kiwa har schemalagda tentamens dagar på många platser i landet inklusive våra kursorter. Certifieringsorganens dagar och datum presenteras på kursen!
Certifieringsorganen tar normalt ca. 2000 SEK för tentamen.

ISO Standarder och entreprenad juridikens standardavtal finns som låneex under kursen.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 12 900 exkl. moms

3 dagar 

 • 28-30 september 2020:28/9 - 30/9 2020:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 11-13 november 2020:11/11 - 13/11 2020:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 14-16 april 2021:14/4 - 16/4 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 24-26 maj 2021:24/5 - 26/5 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 27-29 september 2021:27/9 - 29/9 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 10-12 november 2021:10/11 - 12/11 2021:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?