Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Kontroll och besiktning av markarbeten

Pris: 10 200 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   25-26 november 2019

Kursnr: 2183

Se alla tillfällen

Den här utbildningen ger dig kunskap om nödvändigheten av kontroller och besiktningar, hur de bör utföras samt kontrollantens och besiktningsmannens roller. Helt avgörande för slutresultatet är att kontroll och besiktning utförs vid en markentreprenad. Om detta inte sker, får troligen entreprenaden fel som blir dyrbara när det gäller kommande drift- och underhåll av markanläggningen.

Deltagare

Byggherrar/byggledare/projektörer, entreprenörer, skötselföretag. Kontrollanter och besiktningsmän. Byggbesiktningsmän. Beställare, t ex fastighetsägare, bostads-/förvaltningsbolag. Kommuner, Landsting och landstingsägda bolag. Statliga verk m fl.

Förkunskaper

Erfarenheter från mark och anläggningsarbeten.

Syfte

Effektivare egenkontroll och besiktningar är lönsamt. Ca 20 % av de fel som kommer fram vid besiktning av markentreprenader finns kvar när anläggningen överlämnas till beställaren, vilket orsakar framtida kostnader. Dessa fel går att åtgärda! Denna utbildning ger dig kunskap om nödvändigheten av kontroller och besiktningar, hur de bör utföras samt kontrollantens och besiktningsmannens roller.

Innehåll

- Entreprenadjuridik enligt regler i AB 04, ABT 06 och ABS 09
Entreprenadformer, ansvarsförhållande, olika slag av besiktningar, kontrollantens/besiktningsmannens roll, kontrakts- och entreprenadhandlingar, fel, skada, skyldighet att avhjälpa, värdeminskning, innehållet belopp, godkännande eller ej, garantitid, tvist.

- Kontroll av markarbeten
Organisation, dagbok, möten, teknisk/ekonomisk kontroll, provningar, checklistor

- Besiktning av markarbeten
Förberedelse, besiktningsunderlag, kallelse, jäv, inledande möte, fel, skada, beställare - entreprenör, avslutande möte, utlåtande

- Vanliga fel vid slutbesiktning
Beläggningar: asfalt, plattor, grus, kantstöd, murar, trappor, lekutrustning, grönytor, utvändiga VA-ledningar

- Vanliga fel vid garantibesiktning
Som ovan samt skadegörelse och vanskötsel

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 200 exkl. moms

2 dagar 

  • 25-26 november 2019:25/11 - 26/11 2019:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?