Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Kontroll före idrifttagning av elanläggning

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 7113

Denna kurs ger dig kunskap om vilka krav som ställs på den tekniska dokumentationen vid idrifttagning av elanläggning. Detta gäller både myndigheternas minimikrav och de krav som marknaden förväntar sig från beställarens sida. Vi tar även upp hur man kan göra praktiska mätningar, hur de protokollförs och utvärderas.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är tekniker, elektriker, arbetsledare etc och som har ansvar för idrifttagning av en anläggning eller anläggningsdel.

Förkunskaper

Grundläggande eltekniska kunskaper och god erfarenhet från elanläggningar.

Syfte

Deltagaren får kännedom om vilka krav som ställs på den tekniska dokumentationen vid idrifttagning. Detta gäller både myndigheternas minimikrav och de krav som marknaden förväntar sig från beställarens sida.

Innehåll

- Valda delar ur starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1 Utförande
- Valda delar ur ELSÄK-FS 2008:3 samt 2010:3 Innehavarens kontroll
- SS 436 46 61 Elinstallationer i byggnader Del 61: Kontroll före idrifttagning
- Valda delar ur behörighetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2 samt 2010:4
- Teknisk dokumentation, idrifttagning, provning. Egenkontroll. Checklistor
- Olika typer av mätinstrument och praktisk mätning.
- Protokoll och utvärdering

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar